Porozumienie między ZBP i FBI

W dniu 13 lipca 2023 r. podczas wspólnego posiedzenia Trzech Forów zajmujących się wykrywaniem, analizowaniem i przeciwdziałaniem cyberprzestępczości w sektorze bankowym Związek Banków Polskich oraz Federal Bureau of Investigation podpisali porozumienie o współpracy w zakresie przeciwdziałania cyberprzestępczości.

Porozumienie zostało podpisane w imieniu:

  • FBI przez Christopher’a A. Brest’a – FBI Legal Attache,
  • ZBP przez Prezesa ZBP – Tadeusza Białka oraz Wiceprezes ZBP – Bartosza Kublika.

Podpisany dokument między innymi nadaje oficjalne ramy współpracy w zakresie angażowania się we wspólne przedsięwzięcia, wymiany specjalistycznej wiedzy, współpracy przy wspólnych projektach oraz współpracy w zakresie kształcenia i szkolenia.

Ponadto, podczas posiedzenia uhonorowano przedstawicieli sektora bankowego, Prokuratury Krajowej, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz innych partnerów współpracujących z ZBP za ich wkład w bezpieczeństwo banków i ich klientów.

Osoby te otrzymały zaszczytne wyróżnienie Związku Banków Polskich – Medal Mikołaja Kopernika ZBP. Medal ten został ustanowiony w 2019 roku i stanowi honorowe wyróżnienie za wyjątkowe osiągnięcia w rozwoju i bezpiecznej działalności banków, infrastruktury bankowej oraz tworzenia odpowiedniego prawnego otoczenia dla sprawnego funkcjonowania polskiej bankowości. Jest to wyraz uznania za osobiste i kreatywne działania na rzecz polskiej bankowości.

ŹRÓDŁOZwiązek Banków Polskich