Porozumienie o współpracy SGH i ZBP

29 maja br. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Związek Banków Polskich podpisały porozumienie o współpracy, która będzie obejmowała działania edukacyjne, przygotowanie do życia w warunkach gospodarki rynkowej dzieci i młodzieży oraz krzewienie wiedzy ekonomicznej wśród dorosłych Polaków.

Ostatnie, niezwykle dynamiczne lata były pełne wyzwań dla polskiej gospodarki i sektora bankowego. Najlepszą odpowiedzią na niezwykle turbulentne warunki jest wzmocnienie współpracy w zakresie kluczowych dla funkcjonowania sektora bankowego i polskiej gospodarki badań i analiz. Współpraca pomiędzy uczelniami a Związkiem Banków Polskich, którą już od lat praktykujemy, m.in. poprzez Program Analityczno-Badawczy, pozwala na integrację dwóch niezwykle istotnych płaszczyzn – podejścia naukowego i podejścia z perspektywy praktyki. Daje to obopólne korzyści zarówno dla praktyków, jak i naukowców. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, jako wiodący ośrodek naukowy z zakresu nauk ekonomicznych, jest doskonałym partnerem dla podjęcia tego typu współpracy – powiedział prezes ZBP dr Tadeusz Białek.

Rok 2024 jest Rokiem Edukacji Ekonomicznej. Dla ekonomistów jest to więc rok szczególny. Przypomina bowiem o fundamentalnej misji niesienia kaganka oświaty w tak ważnym obszarze naszego życia. Stan wiedzy polskiego społeczeństwa na temat podstawowych prawideł ekonomii, a co dopiero skomplikowanych procesów gospodarczych, nie napawa optymizmem zarówno wśród dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Dlatego liczymy na to, że Związek Banków Polskich, dzięki wkładowi licznych instytucji zrzeszonych w tej organizacji oraz ich ekspertów, włączy się w dzieło edukowania w zakresie gospodarowania – powiedział rektor prof. SGH dr hab. Piotr Wachowiak.

Strony zadeklarowały wolę współpracy w ramach własnych kompetencji, a także zobowiązały się dołożyć wszelkich starań oraz wykorzystać swoje kompetencje, umiejętności, potencjał techniczny i osobowy w celu realizacji porozumienia.

Porozumienie zawarto na okres czterech lat, licząc od dnia jego wejścia w życie, czyli dnia podpisania.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jest najstarszą uczelnią ekonomiczną w Polsce i zarazem jednym z najbardziej renomowanych ośrodków akademickich w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 118 lat zajmuje się „kształtowaniem liderów przyszłości”, prowadząc równocześnie kompleksowe badania naukowe w zakresie ekonomii, analizy danych, e-biznesu i prawa gospodarczego. Przygotowuje także ekspertyzy dla firm, instytucji publicznych i jednostek samorządu terytorialnego. Uczelnia zajmuje stale wysokie miejsca w rankingach uniwersyteckich. Od 2017 r. posiada akredytację AMBA, w 2021 r. uzyskała prestiżową akredytację EQUIS, a w 2022 r. przyznano jej także certyfikat BSIS. Aktualnie SGH znajduje się w końcowej fazie starań o przyznanie jej akredytacji AACSB. Przystąpienie w 2022 r. do sojuszu Uniwersytetu Europejskiego CIVICA, obejmującego dziesiątkę najbardziej prestiżowych uczelni europejskich specjalizujących się w dziedzinie nauk społecznych, w szczególności ekonomicznych, nadało nowy wymiar międzynarodowej współpracy akademickiej SGH. Uczelnia blisko współpracuje też z biznesem. W 2023 r. Klub Partnerów SGH, skupiający 40 polskich i międzynarodowych firm, obchodzi swoje 25-lecie. Będąc niezależną, wspierającą zrównoważony rozwój społeczeństwa i gospodarki uczelnią, SGH kształtuje obywatelskie i etyczne postawy poprzez swoją działalność dydaktyczną, badawczą i opiniotwórczą.

ŹRÓDŁOZBP