Pożyczki pozabankowe w lutym 2024 r.

W lutym 2024 r. firmy pożyczkowe udzieliły 1 054 tys. nowych pożyczek o wartości 1,538 mld zł. W porównaniu do lutego 2023 r. było ich o (+252,3%) więcej i udzielono je na kwotę wyższą o (+119,4%).

Średnia wartość nowo udzielonej w lutym 2024 r. pożyczki celowej wyniosła 764 zł i była o 78,5% niższa od średniej wartości pożyczki udzielonej w lutym 2023 r. Natomiast średnia wartość nowo udzielonej w lutym 2024 r. pożyczki gotówkowej wyniosła 2 686 zł i była o 7,6% wyższa do średniej wartości pożyczki udzielonej w lutym 2023 r.

W lutym 2024 r. w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku, dynamika pożyczek gotówkowych w ujęciu liczbowym wynosiła 62,4%, a w wartościowym 78,8%.

W lutowej sprzedaży pożyczek pozabankowych w ujęciu liczbowym 57,8% stanowiły pożyczki celowe, 40,7% pożyczki gotówkowe oraz 1,5% karty i limity pożyczkowe. W ujęciu wartościowym 28,0% to pożyczki celowe, 67,8% pożyczki gotówkowe oraz 4,2% karty i limity pożyczkowe.

Odmienna struktura liczbowa i wartościowa pokazuje główną cechę polskiego rynku pożyczek pozabankowych: pożyczki celowe udzielane są na niższe kwoty, zaś pożyczki gotówkowe na wyższe, analogicznie jak ma to miejsce w przypadku kredytów ratalnych i kredytów gotówkowych.

ŹRÓDŁOBIK