Prawie 0,5 mld zł ulokowanych w funduszach inwestycyjnych Raiffeisen Polbank

  • Ponad 440 mln zł wynoszą aktywa Raiffeisen Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego;

  • Razem z oferowanym klientom bankowości prywatnej funduszem zamkniętym FWR Selektywny FIZ, środki zaangażowane w fundusze inwestycyjne Raiffeisen Polbanku sięgają niemal 500 mln zł;

  • Liczba osób, które zainwestowały w oferowane od lipca 2014 r. fundusze własne Raiffeisen, przekroczyła już 13 tys.

Rocznica wprowadzenia do oferty Raiffeisen SFIO Parasolowego to dla Raiffeisen Polbanku powód do świętowania. Aktywa klientów zgromadzone w funduszu przekroczyły kwotę 440 mln zł, a biorąc pod uwagę także kierowany do klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen zamknięty FWR Selektywny FIZ, osiągnęły poziom niemal 500 mln zł. Skuteczna okazała się strategia przyjęta przez zarządzających, której podstawowym celem jest ochrona kapitału inwestorów. W jej realizacji szczególnie wyróżnił się fundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania, który nie tylko ochronił środki klientów, ale także przyniósł im zwrot na poziomie ponad 11% w ciągu roku i to w okresie znacznych spadków na GPW. Nawet w okresie maj – czerwiec, kiedy WIG stracił 6,2%, ten fundusz przyniósł inwestorom 0,15% zwrotu. Drugi z najpopularniejszych funduszy w ramach Raiffeisen SFIO Parasolowego, czyli Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania, zapewnił klientom od początku działalności  zysk na poziomie 3,28%, który obecnie trudno jest uzyskać na standardowej rocznej lokacie bankowej.

Analiza struktury aktywów w poszczególnych subfunduszach wskazuje, że klienci najczęściej lokują środki w strategie bezpieczne, ale niemal równie chętnie korzystają z rozwiązań, w których zarządzający aktywnie dopasowuje inwestycje do sytuacji rynkowej.

SUBFUNDUSZ ZGROMADZONE AKTYWA
Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania 182,1 mln zł
Raiffeisen Aktywnego Inwestowania 170,0 mln zł
Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych 63,3 mln zł
Raiffeisen Globalnych Możliwości 24,7 mln zł

 „Kiedy giełda dołuje, a na lokatach bankowych nawet spore oszczędności przynoszą symboliczny zysk, klienci szukają innych rozwiązań inwestowania swoich pieniędzy. Najlepiej takich, które pozwalają im na maksymalizację zwrotu z kapitału, przy jednoczesnej jego ochronie. Nasze fundusze przyjęły taką właśnie strategię, w ciągu roku dając nawet 11% zwrotu. Oceniam, że wahania sytuacji rynkowej i pozostawanie rynkowych stóp procentowych na niskim poziomie będzie wspierać przyrost  liczby osób zainteresowanych skorzystaniem z naszej propozycji” – mówi Anna Cytowska, menedżer ds. funduszy inwestycyjnych w Raiffeisen Polbanku.

Raiffeisen SFIO Parasolowy jest zarządzany aktywnie, alokacja środków jest bardzo elastyczna, co pozwala na efektywne reagowanie na sytuację rynkową. Podstawową zasadą działania jest unikanie strat przy jednoczesnym dążeniu do generowania dodatniej stopy zwrotu niezależnie od warunków rynkowych.

źródło: Raiffeisen Polbank