Program Czyste Powietrze dla Klientów Zrzeszenia BPS

Banki Spółdzielcze Zrzeszenia BPS i Bank BPS podpisały umowę o współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nowy kredyt z przeznaczeniem na wymianę starych nieefektywnych źródeł ciepła i termomodernizację domów jednorodzinnych, zostanie udostępniony Klientom w połowie tego roku.

Łączny budżet, w ramach którego banki będę przekazywać do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej wnioski o dotację z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytów na przedsięwzięcia realizowane zgodnie z programem „Czyste Powietrze”, to 1,5 mld zł. Kwota ta zostanie podzielona pomiędzy siedem banków, które zgłosiły się do programu. Banki Spółdzielcze Zrzeszenia BPS i Bank BPS otrzymały jeden z trzech największych limitów na finansowanie.

– Zrzeszenie Banku Polskiej Spółdzielczości to 324 Banki Spółdzielcze i łącznie ponad 2300 placówek w całej Polsce – mówi Krzysztof Kokot, Wiceprezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości SA. – Banki Spółdzielcze są szczególnie aktywne w małych miastach
i gminach wiejskich, gdzie dominuje zabudowa jednorodzinna. To właśnie właściciele domów jednorodzinnych są naturalnymi odbiorcami programu Czyste Powietrze. Nasi Klienci również w ubiegłych latach wykazywali duże zainteresowanie finansowaniem ekologicznych zmian w swoich domach czy gospodarstwach. Program Czyste Powietrze to szansa na realne oszczędności dla naszych Klientów – i zdrowsze życie dla nas wszystkich.

Aktualnie trwają prace nad systemami IT, które umożliwią przekazywanie wniosków z banków do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Dodatkowo planowane jest uruchomienie Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji w Banku Gospodarstwa Krajowego zasilanego środkami z NFOŚiGW, stanowiącego system gwarancyjny kredytów udzielanych przez banki.

Warunkiem przystąpienia do programu „Czyste Powietrze” było zapewnienie przez banki możliwości składania wniosków o kredyt w ramach programu w każdym województwie. Podpisana dzisiaj umowa pomiędzy Bankiem BPS i NFOŚiGW gwarantuje klientom Banków Spółdzielczych z Grupy BPS dostęp nie tylko do kredytów z dotacjami, ale także pomoc merytoryczną dla Klientów. Pracownicy oddziałów zostaną przeszkoleni przez NFOŚiGW i udzielać będą niezbędnych informacji o programie. Pomogą także w złożeniu wniosku o kredyt i dotację na częściową spłatę kapitału zaciągniętego kredytu w danym banku. To oznacza, że wnioskodawca załatwi wszystko w jednym „okienku” bankowym, ponieważ bank – po wyrażeniu zgody przez wnioskodawcę – prześle za niego wniosek o dotację do właściwego terytorialnie wfośigw. Ułatwi to kwestie proceduralne i skróci czas oczekiwania na odpowiedź odnośnie dotacji.

Przygotowywana ścieżka bankowa w „Czystym Powietrzu” przewiduje też objęcie kredytów gwarancjami BGK z Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji. Dzięki tym gwarancjom, banki kredytujące będą mogły zaproponować korzystniejsze warunki kredytu przeznaczonego na finansowanie inwestycji objętych programem.

Kredyty w ramach programu Czyste Powietrze będą udzielane od połowy 2021 do końca 2022 roku.

ŹRÓDŁOGrupa BPS