Przedsiębiorcy korzystający z platformy PekaoBiznes24 otworzą zdalnie subkonto w zaledwie minutę

W Banku Pekao S.A. klienci z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz korporacji z dostępem do platformy PekaoBiznes24 mogą otworzyć dodatkowy rachunek całkowicie zdalnie. Usługa dotyczy m.in. rachunków bieżących, pomocniczych czy funduszy celowych. Co istotne, uruchomienie takiego konta odbywa się niezwykle szybko – już w ciągu minuty od podpisania elektronicznego wniosku klient może korzystać z niego za pomocą bankowości internetowej.

Korzystający z PekaoBiznes24 przedstawiciele małych i średnich firm oraz korporacji, otwierając nowy rachunek mogą określić wybrane parametry, takie jak np. typ rachunku: bieżący, pomocniczy czy funduszy celowych. Mogą także m.in. oznaczyć cel założenia tego konta, czy ma być powiązane z rachunkiem VAT, a także wybrać walutę rachunku oraz częstotliwość i formę wyciągów.

– Jako bank chcemy być najlepszym partnerem dla przedsiębiorców. Wiemy, że czas to pieniądz, dlatego zależy nam, aby nasi klienci jak najwięcej czynności mogli wykonywać wygodnie, zza ekranu swojego komputera. Jesteśmy w czołówce banków oferujących firmom zdalne usługi: posiadamy proces otwarcia rachunku online dla obecnych klientów, możliwość nawiązania relacji całkowicie zdalnie oraz umożliwiamy podpisywanie drogą elektroniczną dokumentów do wielu produktów i usług bankowych. Nieustannie wprowadzamy nowe rozwiązania w strefie samoobsługowej i w tym samym czasie pracujemy nad kolejnymi. Chcemy wyznaczać nowe standardy w zdalnej obsłudze firm – mówi Tomasz Nowakowski, dyrektor Departamentu Bankowości Transakcyjnej w Banku Pekao S.A.

Rachunek otwierany jest niemal natychmiast – klient może korzystać z niego za pomocą PekaoBiznes24 już w ciągu minuty od momentu złożenia wniosku. Co ważne, formularz wniosku został skonstruowany w sposób jasny i przejrzysty, aby zmniejszyć ryzyko popełnienia błędów przy wypełnianiu. Po otwarciu rachunku i jego pełnej parametryzacji klient otrzymuje potwierdzenie otwarcia konta w formie elektronicznej z pieczęcią kwalifikowaną banku.

Bank Pekao S.A. sukcesywnie digitalizuje swoją ofertę dla firm. W kwietniu tego roku w strefie samoobsługowej PekaoBiznes24 uruchomiona została nowa odsłona wniosku „Dyspozycja ogólna”. Dzięki niej przedstawiciele firm mogą przekazać do banku drogą elektroniczną dokumenty o bardzo szerokim zakresie, dotyczące m.in. obsługi bieżącej, np. rachunku i innych posiadanych produktów bankowości transakcyjnej, finansowania działalności oraz finansowania handlu, bankowości elektronicznej, czy produktów skarbowych. Za pomocą Dyspozycji ogólnej można również zdalnie podpisywać umowy i aneksy, w tym umowy z zastrzeżoną formą pisemną pod rygorem nieważności. Wnioski złożone za pomocą Dyspozycji ogólnej są procesowane z wykorzystaniem hiperautomatyzacji, w tym elementów sztucznej inteligencji.

W ramach konsekwentnie realizowanej przez Bank Pekao S.A. strategii digitalizacji procesów i rozwoju samoobsługi dla przedsiębiorców planowane jest wprowadzanie kolejnych usprawnień.

ŹRÓDŁOBank Pekao S.A.