Przybywa Polaków potwierdzających swoją rzetelność płatniczą. Pozytywna historia kredytowa poprawia ich wiarygodność na rynku

Już ponad pół miliona informacji pozytywnych o terminowym opłacaniu rachunków, faktur i innych zobowiązań finansowych otrzymują firmy i konsumenci – informuje Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej. To oznacza, że systematycznie rośnie zainteresowanie możliwością potwierdzenia swojej wiarygodności płatniczej. 21 maja został ogłoszony Dniem Informacji Pozytywnej.

Przepływ informacji pozytywnej jest źródłem wzrostu gospodarczego – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Edyta Szymczak, prezes zarządu Rejestru Dłużników ERIF BIG SA. – Możemy to stwierdzić na podstawie doświadczeń międzynarodowych agencji kredytowych. Blisko 80 proc. z nich równolegle przetwarza informacje pozytywne i negatywne. To zwiększa zaufanie na rynku, sprzyja bezpieczeństwu zawieranych transakcji i ogranicza ryzyko nietrafionych decyzji finansowych.

Rejestr Dłużników ERIF zachęca konsumentów i firmy, aby zgadzali się na przekazywanie do biur informacji gospodarczej danych pozytywnych o swoich terminowych płatnościach. Takie dane mogą przekazywać banki, instytucje pożyczkowe czy inni usługodawcy.

Informacja pozytywna nie jest niczym innym, jak stwierdzeniem faktu, że terminowo i regularnie płacimy swoje zobowiązania – podkreśla Edyta Szymczak. – To oznacza, że jesteśmy wiarygodnym klientem i partnerem na rynku usług. Na takich klientach zależy bankom, instytucjom pożyczkowym i wszystkim usługodawcom. Jest to więc swego rodzaju inwestycja w przyszłość. Gdy jest się odpowiedzialnym i płaci się na czas, to w przyszłości korzystanie z różnych usług może stać się łatwiejsze, tańsze i szybsze.

Konsumenci mogą w ten sposób budować swoją wiarygodność dobrego płatnika na rynku. Z pozytywnych informacji gospodarczych korzystają różne firmy, instytucje finansowe i usługowe.

Zapewniamy wszystkim firmom korzystającym z bazy danych biur informacji gospodarczej wiedzę na temat ich potencjalnego kontrahenta. To pozwala ograniczać ryzyko współpracy z niewypłacalnym kontrahentem – tłumaczy prezes Rejestru Dłużników ERIF.

Wymiana pozytywnej informacji gospodarczej na dobre już zaistniała na rynku. Od końca 2013 roku taki przepływ danych dotyczących firm i konsumentów mocno zyskuje na popularności. W Rejestrze Dłużników ERIF na koniec pierwszego kwartału zanotowano ponad pół miliona informacji pozytywnych.

Liczba osób i firm w Polsce dbających o swoją pozytywną historię płatniczą stale rośnie, ale mimo wszystko wciąż jest niewielka. Dlatego m.in. Rejestr Dłużników ERIF podejmuje szereg akcji edukacyjnych, które mają na celu rozpowszechnienie samej idei wymiany informacji pozytywnych. W najbliższej przyszłości na pewno możemy spodziewać się napływu takich danych – wyjaśnia Edyta Szymczak. – Zależy nam na tym, żeby edukować rynek, edukować konsumentów o znaczeniu i wadze informacji pozytywnej w ich codziennym życiu, dlatego zainaugurowaliśmy specjalną akcję – Ogólnopolski Dzień Informacji Pozytywnej, który będzie przypadał 21 maja.

źródło: Newseria