Raiffeisen Polbank oferuje klientom „Wymarzone Perspektywy”

  • „Wymarzone Perspektywy” to indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, które zostały przygotowane przy współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.

  • Nowy produkt jest bardzo przejrzysty dla klientów, nie zawiera ukrytych opłat i kar za wcześniejsze wyjście z niego, za to premiuje lojalność klientów, którzy zdecydują się na dłuższe zaangażowanie;

  • W ramach „Wymarzonych Perspektyw” klienci mogą skorzystać z pomocy profesjonalistów w zarządzaniu środkami, wybierając jedną z 4 strategii inwestycyjnych lub podjąć decyzję o samodzielnej budowie portfela funduszy na podstawie listy wyselekcjonowanych 21 funduszy.

Raiffeisen Polbank konsekwentnie realizuje strategię, którą zapoczątkował w marcu br. wraz z wprowadzeniem do oferty Wymarzonego Konta Osobistego. Tym razem bank, który znany już jest z tego, że dba by bankowanie z nim było „przyjemnością”, proponuje klientom bardzo wygodny w obsłudze i transparentny produkt. „Wymarzone Perspektywy”, to ubezpieczenie, które daje klientom możliwość oszczędzania i inwestowania pieniędzy na realizację ich osobistych celów i potrzeb, jak również zabezpiecza bliskich na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Jak zawsze w tym banku, oferta dostępna jest na identycznych warunkach zarówno dla nowych, jak i obecnych klientów.

Na rynku brakowało dotychczas produktu, który dając klientom szansę na osiąganie ponadprzeciętnych zysków i zapewniając im ochronę ubezpieczeniową, jednocześnie skonstruowany byłby w sposób przejrzysty, jasny i zrozumiały dla każdego. O możliwości bezkosztowego wyjścia z tego produktu w każdej chwili nawet nie wspominając. My oferujemy to wszystko, a nawet więcej, bo nie tylko nie zmuszamy klientów cyrografami do pozostania z nami na lata pod groźbą znacznego uszczuplenia ich oszczędności, ale premiujemy tych, którzy są z nami dłużej. Mamy nadzieję, że naszym produktem zachęcimy Polaków do długoterminowego oszczędzania i jednoczesnego ubezpieczania się. Regularne i rozłożone na lata oszczędności nie ograniczą zbytnio naszych codziennych wydatków, będą natomiast procentować, dając wymierny zysk – mówi Maciej Bardan, Pierwszy Wiceprezes Zarządu Raiffeisen Polbank.

„Wymarzone Perspektywy” to produkt o niezwykle przejrzystej i jasnej konstrukcji. Bank zadbał, żeby zrozumienie jego działania nie było trudne nawet dla klientów, którzy na co dzień nie mają do czynienia z bankowością.

Klient nie musi obawiać się ukrytych opłat i kosztów, bo po prostu ich nie ma. Jest tylko jedna opłata administracyjna i od samego początku bank oraz Towarzystwo Ubezpieczeniowe o tym uczciwie informują. Opłata ta – w wysokości 1,3% w skali roku od wartości zgromadzonych środków – zawiera w sobie wszelkie koszty związane z zarządzaniem portfelami modelowymi, koszty ryzyka oraz  opłaty transakcyjne.

Wygodny dla klientów jest sposób inwestowania wolnych środków. Klient może wpłacać i wypłacać środki z ubezpieczenia, kiedy tylko ma na to ochotę. Wpłaty mogą być jednorazowe, regularne, dokonywane wtedy, kiedy klient uzna za stosowne. Minimalna wpłata początkowa to 5 000 zł. Kolejnych wpłat, w wysokości przynajmniej 200 zł, można dokonywać w dowolnym momencie trwania ubezpieczenia. Skrócono również terminy realizacji zleceń nabycia, konwersji oraz umorzenia funduszy i portfeli, aby środki pracowały efektywniej, a w razie potrzeby znajdowały się jak najszybciej na koncie klienta.

Dla wszystkich klientów, którzy zdecydują się kontynuować ubezpieczenie przez dłuższy czas, przygotowano dodatkowe benefity. To wyraz lojalności banku wobec klientów, którzy inwestują długoterminowo. Dlatego właśnie z każdym kolejnym rokiem kwota ubezpieczenia z tytułu śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku (NW) będzie wzrastać, od 20 tysięcy złotych w pierwszym roku ubezpieczenia, aż do osiągnięcia poziomu 200 tysięcy złotych w 10. roku ubezpieczenia. Dla klientów, którzy wpłacą jednorazowo i utrzymają  w inwestycji składkę w wysokości co najmniej 100 tysięcy złotych przez okres trzech lat, przygotowano dodatkowy benefit – voucher na pakiet badań medycznych o wartości 750 zł.

Kierując się wygodą klientów oraz partnerskim, opartym na zaufaniu i zrozumieniu ich potrzeb podejściem, bank nie pobiera jakichkolwiek opłat za wyjście z produktu. Można z niego zatem wyjść choćby następnego dnia po rozpoczęciu. Dodatkowo kapitał ubezpieczonego w całości podlega ochronie w razie jego zgonu – osoba uposażona otrzyma nie mniej niż całość wpłaconych przez ubezpieczonego środków, nawet w przypadku niekorzystnej koniunktury giełdowej. Bank zadbał również o przygotowanie czterech zróżnicowanych strategii inwestycyjnych w postaci portfeli modelowych. Podzielono je za pomocą kolorów w zależności od stopnia ryzyka inwestycyjnego na portfel zielony, niebieski, żółty i czerwony. Dla swojej wygody klienci mogą po prostu zdecydować się na jeden z nich. Mogą też, w zależności od decyzji, podzielić inwestowane środki na poszczególne portfele.

Uznaliśmy, że produkt, w który klient może lokować pieniądze na dłuższy okres, musi być skonstruowany w sposób bardzo prosty, przejrzysty i czytelny oraz pozbawiony niepotrzebnych ograniczeń, np. związanych z wypłatą. I takie są Wymarzone Perspektywy, które do niczego klientów nie zmuszają, za to pomagają regularnie oszczędzać, a tych którzy zdecydują się na dłuższe zaangażowanie, dodatkowo premiują. Wzięliśmy też pod uwagę, że nie wszyscy klienci chcą poświęcać czas na samodzielne wybieranie funduszy dostępnych w ramach ubezpieczenia. Dla nich zostały przygotowane cztery modelowe strategie inwestycyjne, w zależności od tego, czy oczekują dużych zysków i akceptują większe ryzyko, czy przy niskim poziomie ryzyka chcieliby uzyskać stopę zwrotu wyższą niż na lokacie bankowej – mówi Barbara Stęchły, Dyrektor Departamentu Bankowości Prywatnej Raiffeisen Polbank.

Portfelami zarządza Grupa Trigon, niezależna polska grupa finansowa, która łączy w sobie kompetencje czołowej firmy bankowości inwestycyjnej, domu maklerskiego oraz towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Ubezpieczenie „WYMARZONE PERSPEKTYWY” jest produktem przygotowanym przez TU na Życie Europa S.A. (Ubezpieczycielem) w formie prawnej indywidualnego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym i oferowanym przez Raiffeisen Bank Polska S.A.

źródło: Raiffeisen Polbank