Raport finansowy i ESG Grupy Banku Millennium 2022 ze zdjęciami pracowników jest już dostępny online

Raport ESG online za 2022 rok, już siedemnasty raz z rzędu, prezentuje znaczące zaangażowanie Banku i Grupy w realizację ważnych zadań urzeczywistniających ideę zrównoważonego rozwoju. W 2022 r. kluczowym, mierzalnym sukcesem w dziedzinie ograniczenia zużycia zasobów było obniżenie o ponad 59,7% emisji własnych gazów cieplarnianych w porównaniu do roku 2020. Było to możliwe dzięki bardziej efektywnej gospodarce zasobami i zakupowi energii elektrycznej pochodzącej w 100% ze źródeł odnawialnych.

– Przy tworzeniu raportu naszym celem było rzetelne i transparentne opisanie najważniejszych zagadnień i działań podejmowanych przez Grupę Banku Millennium w obszarze ESG oraz przyszłych celów i zobowiązań wraz z informacją o sposobach ich osiągnięcia. Chcieliśmy, by prezentowane treści były zrozumiałe, a dane pokazywały mierzalne efekty realizacji poszczególnych celów (zmiany wskaźników w czasie np. rok do roku). Jak co roku materiał został bogato zilustrowany zdjęciami pracowników Banku i Grupy Banku Millennium w autentycznych wnętrzach i na patio naszej warszawskiej Centrali – powiedziała Magdalena Trzynadlowska, Dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju w Banku Millennium. – Raport dający kompleksowy wgląd w nasze działania został przygotowany w oparciu o międzynarodowe wytyczne raportowania GRI (Global Reporting Initiative).

Obok mierzalnego sukcesu w postaci obniżenia o ponad 50% emisji własnych gazów cieplarnianych w porównaniu do roku 2020, w 2022 roku zakresie innych działań Bank:

– rozszerzył ofertę produktową o fundusze inwestycyjne promujące aspekty ESG w odpowiedzi na dynamiczny trend uwzględniający czynniki ESG podczas podejmowania decyzji inwestycyjnych;

– podjął liczne działania mające na celu wsparcie uchodźców z Ukrainy – Fundacja Banku Millennium uruchomiła specjalną edycję programu grantowego #słuchaMYwspieraMY na rzecz obywateli Ukrainy, w ramach którego pomoc otrzymało ponad 8 000 osób. Dodatkowo wdrożył wiele ułatwień dla Ukrainek i Ukraińców w zakresie usług finansowych;

– kontynuował działalność edukacyjną – prowadził edukację dorosłych w zakresie finansów, cyberbezpieczeństwa i kwestii ekologicznych,  a poprzez unikatowy, autorski program edukacji finansowej  pod nazwą „Finansowy Elementarz” dotarł do ponad 10 tys. dzieci w wieku przedszkolnym. W ramach programu organizował warsztaty, tworzył materiały edukacyjne i przekazywał wiedzę finansową najmłodszym, ich rodzicom i nauczycielom przedszkolnym.

Zapraszamy serdecznie do lektury bogato ilustrowanego Raportu online ze zdjęciami pracowników Banku Millennium, w którym można znaleźć wiele ciekawych i cennych informacji:   https://raportroczny.bankmillennium.pl/2022/pl/?mv=1c

ŹRÓDŁOBank Millennium S.A.