Raport InfoDOK, II kw. 2023 – na cudze nazwisko próbowano wyłudzić ponad 50 mln zł

W poprzednim kwartale zablokowano 2,1 tys. prób wyłudzeń kredytów na łączną kwotę 50,3 mln złotych. Jednocześnie Polacy zgłosili do Systemu DOKUMNETY ZASTRZEŻONE 44,5 tys. utraconych dokumentów tożsamości. Związek Banków Polskich opublikował 54. Raport o dokumentach infoDOK.

W tym okresie baza Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE wzrosła o 44.573 szt. – to aż 20% więcej niż rok temu w analogicznym okresie (37.112 szt.). Statystycznie do bazy trafiało 490 szt. dziennie. Obecnie w bazie międzybankowego Systemu DZ jest niemal 2,4 miliona danych o zagubionych lub skradzionych dokumentach tożsamości.

W okresie kwiecień-czerwiec 2023 r. odnotowano 2.116 prób wyłudzeń na łączną kwotę 50.348.100 zł. Utrzymuje się stosunkowo wysoka liczba prób, ale przy stosunkowo niskich, łącznych kwotach. Na ten ostatni parametr największy wpływ miała niewielka liczba prób wyłudzeń na znaczące kwoty przekraczające milion złotych (jedynie 4 przypadki), z czego ta największa dotyczyła 1,6 mln. zł (woj. pomorskie).

– Nasze obserwacje związane z kwestiami ochrony tożsamości oraz procederem wyłudzania kredytów na cudze nazwisko zauważyć można kilka tendencji. W ostatnich pięciu latach regularnie rośnie liczba zablokowanych prób wyłudzeń. Na pierwszy rzut oka jest to tendencja niebezpieczna, ale należy to rozpatrywać jednocześnie z widoczną w tym samym okresie wysoką liczbą zastrzeganych dokumentów oraz niskimi, łącznymi kwotami prób wyłudzeń. W tym kontekście są to dane bardzo pozytywne – wraz ze wzrostem świadomości Polaków o potrzebie jak najszybszego zastrzegania utraconych dokumentów skuteczność całego systemu antyfraudowego w polskich bankach wyraźnie rośnie – powiedział Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes Związku Banków Polskich.

– Kwestie bezpieczeństwa są od lat dla banków tematem priorytetowym. Bardzo nas cieszy, że widzimy tak wyraźne efekty realizowanej od lat polityki całego sektora bankowego w tym zakresie. W kwestii przeciwdziałaniu wyłudzeniom z wykorzystaniem cudzych danych z muszę w szczególny sposób wyróżnić i podziękować bankom, które organizują i finansują coroczne etapy Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE – w 2023 roku są to: Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, BOŚ Bank SA, ING Bank Śląski SA, Krakowski Bank Spółdzielczy, Santander Bank SA oraz Santander Consumer Bank SA – powiedział Tadeusz Białek, Prezes Związku Banków Polskich.

Pengab: W lipcu wzrost zainteresowania kredytami
W lipcu Index Pengab odnotował wartość 22.7 pkt, m/m jest wyższy o 1.9 pkt. Indeks prognostyczny m/m spadł o 3.8 pkt. do poziomu 20.3 pkt., a indeks ocen jest wyższy m/m o 7.7 pkt. uzyskując wartość 25.2 pkt. W lipcu m/m zaobserwowano zdecydowany wzrost aktywności klientów na rynku kredytów konsumpcyjnych, mieszkaniowych a także nieznaczną poprawę dynamiki na rynku kredytów obrotowych. Istotny wzrost nastąpił w przewidywanej w kolejnych trzech miesiącach aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów inwestycyjnych oraz obrotowych. Lipcowy odczyt ujawnia m/m znaczące pogorszenie wartości sześciomiesięcznych prognoz sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, gospodarki kraju oraz gospodarstw domowych.

ŹRÓDŁOZwiązek Banków Polskich