Raport o sytuacji ekonomicznej banków BANKI 2020

Prezentowane opracowanie jest kolejnym, dwudziestym ósmym już, dorocznym raportem środowiska bankowego, oceniającym kondycję sektora bankowego w minionym roku, warunki ekonomiczne jego działania oraz szanse i wyzwania na najbliższą przyszłość.

Raport tradycyjnie prezentuje wyniki sektora bankowego w minionym roku i perspektywy jego rozwoju na kolejny rok. W tym roku, po raz pierwszy od początku opracowywania tego raportu, przyszło omawiać wyniki finansowe banków w specyficznej sytuacji – pojawienia się recesji gospodarczej w kraju oraz przedłużającego się okresu przynajmniej częściowego zamknięcia gospodarki w wyniku pandemii koronawirusa COVID-19.

Właściwie niemal cały zeszły rok (z wyjątkiem pierwszych dwóch miesięcy) miał wyjątkowy charakter. Praktycznie prawie wszelkie działania w sferze publicznej, w tym także regulacyjne wobec sektora bankowego, były nacelowane na zarządzanie kryzysem spowodowanym pandemią i ograniczanie negatywnych skutków całkowitego wywrócenia do góry nogami dotychczasowych warunków prowadzenia działalności gospodarczej, funkcjonowania relacji społecznych, funkcjonowania instytucji państwowych, szkół, uczelni, służby zdrowia, etc. Z tego też powodu, przez większą część ubiegłego roku trudno było mówić o normalnym zarządzaniu, prowadzeniu biznesu, bardziej było to adaptowanie się do nowych warunków, aktywne zarządzanie bardzo szybko zachodzącymi zmianami.

Raport jest dostępny na stronie Związku Banków Polskich

ŹRÓDŁOZBP