Rozwój świata płatności z Visa: wyzwania i szanse

  • Blisko 300 przedstawicieli europejskich instytucji finansowych na konferencji Visa Futures w Amsterdamie
  • Decyzje podejmowane wspólnie z bankami członkowskimi podstawą strategii Visa Europe
  • Cztery polskie banki w finale konkursu innowacyjnych rozwiązań; nagroda dla ING Banku Śląskiego

W dwudniowej konferencji zorganizowanej pod koniec kwietnia br. w Amsterdamie wzięło udział prawie 300 osób z 10 krajów, reprezentujących banki i inne instytucje członkowskie Visa Europe oraz firmy doradcze i ekspertów. Wspólnie z menedżerami organizacji Visa Europe dyskutowali oni o wyzwaniach związanych m.in. z regulacjami rynku i zmieniającymi się potrzebami współczesnego konsumenta oraz o swojej wizji rozwoju płatności. Zdaniem uczestników konferencji Visa Futures nowa sytuacja wymaga dostosowania się m.in. poprzez rozwój skali płatności, rozszerzanie współpracy z detalistami i firmami technologicznymi oraz dostarczanie bankom innowacyjnych, przyjaznych dla konsumentów instrumentów płatniczych, w tym opartych o zbliżeniowość i uwzględniających potrzebę mobilności.

Uczestnicy konferencji reprezentowali instytucje członkowskie przede wszystkim z Austrii, Belgii, Czech, Holandii, Luksemburga, Niemiec, Polski, Słowacji, Szwajcarii i Węgier. W spotkaniu wzięli także udział przedstawiciele banków centralnych i organizacji branżowych, w tym Narodowego Banku Polskiego, Narodowego Banku Węgier oraz Związku Banków Polskich.

Podczas konferencji podkreślony został fakt, że ekosystem bezgotówkowych płatności ma ogromny potencjał, gdyż nadal 70% płatności w Europie realizowanych jest przy pomocy gotówki. Równolegle pojawiają się nowe możliwości rozwoju, zapewniane przede wszystkim przez świat cyfrowy, który sprzyja zawieraniu transakcji z wykorzystaniem rozmaitych wygodnych, bezpiecznych i – coraz częściej mobilnych – metod płatności.

Visa Europe jako stowarzyszenie instytucji członkowskich podejmuje różne inicjatywy, by wspierać swoich członków w nowych uwarunkowaniach i wspólnie rozwijać biznes płatniczy. Jedną z takich inicjatyw jest Visa Collab, która ułatwi współpracę z wieloma zewnętrznymi firmami nad nowymi rozwiązaniami płatniczymi. W poszukiwaniu rozwiązań i szybkim wprowadzaniu ich w życie należy być jak najbliżej wyzwań i szans, którymi żyją lokalne ekosystemy płatności. Strategia Visa Europe zakłada m.in. przekazywanie większych uprawnień decyzyjnych regionom oraz wzmacnianie pozycji lokalnych rynków reprezentowanych przez takie gremia jak Komitet Decyzyjny Visa Polska.

Podczas amsterdamskiej konferencji Polska była podawana jako przykład kraju, który jako jeden z pierwszych doświadczył negatywnych konsekwencji krajowej, ustawowej regulacji opłat interchange. Przed koniecznością zmierzenia się z ogromną utratą przychodu staną wkrótce, po wejściu w życie regulacji europejskiej, inne kraje członkowskie Unii Europejskiej. Dlatego uczestnicy konferencji dużo uwagi poświęcili prezentowanym rozwiązaniom, w tym także wypracowanym i wdrażanym przez Komitet Decyzyjny Visa Polska, takim jak: przyśpieszenie zwiększania skali obrotu bezgotówkowego, szerokie wprowadzanie innowacji ułatwiających konsumentom płacenie w różnych sytuacjach czy rozwój sieci akceptacji.

„Dwukrotna, ustawowa regulacja, która kilkukrotnie obniżyła stawki opłaty interchange, stworzyła bardzo poważny problem dla sektora bankowego w Polsce. Inne kraje stają teraz przed podobnym wyzwaniem i dlatego poszukiwanie dróg wyjścia z sytuacji, którą musimy zaakceptować oraz wymiana pomysłów i doświadczeń pomiędzy bankami podczas konferencji Visa Futures niesie ze sobą dużą wartość merytoryczną” – stwierdził Mieczysław Groszek, wiceprezes Związku Banków Polskich.

Podczas konferencji odbyło się także spotkanie Komitetu Decyzyjnego Visa Polska, podczas którego zostały wybrane jego nowe władze. Przewodniczącym Komitetu Decyzyjnego został Szymon Wałach, dyrektor Pionu Klienta Detalicznego w PKO Banku Polskim, a wiceprzewodniczącym – Mateusz Poznański, dyrektor Pionu Bankowości Detalicznej w ING Banku Śląskim.

Szymon Wałach powiedział podczas konferencji: „W nowej sytuacji ważne są zarówno działania dostosowawcze poszczególnych banków, które konkurują ze sobą na rynku, jak i wspólne działania podejmowane przez banki członkowskie Visa Polska. Dotyczą promowania używania kart zamiast gotówki, razem z detalistami, którzy obecnie są znacznie bardziej zainteresowani rozwojem płatności bezgotówkowych. Ważne będą także wspólne działania dotyczące infrastruktury płatności jak np. ofert kontekstowych Visa czy tokenizacji. Przykładem sukcesu wspólnych działań jest m. in. podwojenie sieci akceptacji, w której 75% terminali przyjmuje płatności zbliżeniowe”.

Na konferencji podczas panelu dotyczącego doświadczeń płynących z wdrażania rozwiązań mobilnych, w tym zarówno dotyczących smartfonów, jak i portfela elektronicznego V.me by Visa, Mateusz Poznański z ING Banku Śląskiego powiedział: „Wierzymy w urządzenia mobilne, które zwiększając co najmniej trzykrotnie liczbę interakcji z klientem, umożliwiają jego lepsze poznanie i zrozumienie. Innymi słowy wzmacniają naszą relację z klientem.”

W ramach konferencji rozstrzygnięto także konkurs na najbardziej innowacyjne rozwiązania zgłoszone przez banki członkowskie. Wśród finalistów znalazły się rozwiązania przedstawione przez cztery banki z Polski (Bank SMART, eurobank, PKO Bank Polski i ING Bank Śląski) i jeden ze Słowacji (VUB Banka). Głosami bankowców i innych uczestników konferencji z 10 krajów nagrodę Visa Europe Award za wdrożenie mobilnych płatności zbliżeniowych Visa oraz portfela elektronicznego V.me by Visa przyznano ING Bankowi Śląskiemu.

źródło:InfoWire/Visa