Santander Bank Polska wśród najbardziej odpowiedzialnych społecznie firm

Bank zajął drugie miejsce w Rankingu Odpowiedzialnych Firm, który jest tworzony przez Koźmiński Business Hub. Ponadto, już po raz szósty, Santander Bank Polska otrzymał wyróżnienie w organizowanym przez tygodnik Polityka konkursie Listki CSR.

W XVI edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm Santander Bank Polska zajął drugie miejsce zarówno w kategorii branżowej tj.  „Bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy” oraz ogólnej. W tym roku w rankingu wzięło udział ponad 70 firm, a zainteresowanie nim wyraziło przeszło 100 przedsiębiorstw. Jak podkreśla organizator rankingu, rywalizacja była wyjątkowo wyrównana, a pytania z ankiety stawiały poprzeczkę wyżej niż w zeszłym roku. Między innymi większe znaczenie miała ocena poziomu wdrożenia różnorodnych deklaracji i polityk z zakresu zrównoważonego zarządzania.

Na początku czerwca Santander Bank Polska został nagrodzony Złotym Listkiem CSR Polityki jako jedna z dwudziestu jeden firm w Polsce. Do XI edycji konkursu wpłynęło 126 zgłoszeń. Złoty Listek CSR Polityki trafił do 21 firm, Srebrny Listek do 27, a Biały Listek do 35. Oceny zostały przyznane na podstawie analizy opartej na wypełnionej przez firmy ankiecie, opracowanej według wytycznych normy ISO 26000.  Złotymi Listkami nagradzane są firmy, dla których zrównoważony rozwój jest kluczowym elementem strategicznych działań w biznesie oraz w relacjach z interesariuszami. Firmy, które opierają swoje działania na najlepszych lokalnych i globalnych praktykach zarządczych oraz stosują międzynarodowe standardy. Istotnym elementem zarządzania wśród czynników ESG jest całościowy system zarządzania etyką. Ważnym aspektem jest również cykliczne informowanie o swoich działaniach w raportach pozafinansowych lub zintegrowanych, przygotowanych zgodnie z międzynarodowymi standardami i niezależnie zweryfikowanych.

– Strategia ESG jest dla Santander Bank Polska kluczowym drogowskazem dla wszystkich projektów i innowacji. Od lat działamy w sposób etyczny i odpowiedzialny, wspieramy naszych klientów oraz społeczności lokalne. Obecnie naszym największym wyzwaniem i zobowiązaniem jest spowolnienie zmian klimatycznych. Najbliższa dekada przyniesie bez wątpienia wzrost znaczenia kwestii związanych z zieloną transformacją, ale może być także decydująca dla powodzenia wszystkich przyszłych projektów biznesowych i dobrostanu nas wszystkich. Grupa Santander wyznaczyła sobie ambitne cele klimatyczne, zakładając osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku, a także udostępnienie 120 mld euro zielonego finansowania do roku 2025. Prestiżowe nagrody są dla nas potwierdzeniem, że zmierzamy we właściwym kierunku i motywują nas do podejmowania codziennych wysiłków w imię lepszego jutra – mówi Michał Gajewski, Prezes Zarządu Santander Bank Polska.

ŹRÓDŁOSantander Bank Polska