Statystyki systemów rozliczeniowych KIR w maju 2023

W maju 2023 r. KIR przetworzył w systemie Elixir 191,35 mln transakcji o łącznej wartości 714,54  mld zł. W systemie Euro Elixir, obsługującym rozliczenia krajowe i zagraniczne w euro, rozliczono 4,52 mln komunikatów o wartości 30,45 mld euro. Natomiast w systemie Express Elixir zrealizowano 29,74 mln przelewów natychmiastowych o wartości 16,12 mld zł.

W systemie Elixir rozliczono łącznie 191,35 mln transakcji obejmujących uznania (m.in. polecenia przelewu) oraz obciążenia (m.in. polecenia zapłaty) o wartości 714,54 mld zł. W tym samym okresie w 2022 r. rozliczono 186,91 mln transakcji o łącznej wartości 664,63 mld zł. W ujęciu rocznym liczba transakcji zwiększyła się o 2 proc., a ich wartość o 7,5 proc. Najwyższą w tym miesiącu dzienną liczbę komunikatów w systemie Elixir przetworzono 2 maja – było to 13,51 mln transakcji o wartości 44,62 mld zł.

W systemie Euro Elixir w maju 2023 r. rozliczono 4,52 mln komunikatów o wartości 30,45 mld euro. W  analogicznym miesiącu 2022 r. rozliczono 4,11 mln transakcji o łącznej wartości 29,65 mld euro. Rok do roku liczba transakcji wzrosła o 10 proc., a ich wartość o 3 proc. W analizowanym miesiącu rekordowym dniem pod względem liczby rozliczonych komunikatów był 2 maja – system przetworzył 284,85 tys. transakcji o łącznej wartości 1,63 mld euro.

W systemie Express Elixir, umożliwiającym realizację przelewów natychmiastowych oraz przelewów na numer telefonu (pomiędzy indywidualnymi użytkownikami systemu BLIK), w maju br. zrealizowano 29,74 mln transakcji o wartości 16,12 mld zł. Dla porównania, w maju 2022 r. rozliczono 18,36 mln transakcji o wartości 12,08 mld zł. Liczba zrealizowanych przelewów natychmiastowych, w stosunku do maja 2022 r. wzrosła o 62 proc., a wartość o 33 proc. Najwyższą dzienną liczbę transakcji odnotowano w tym miesiącu 10 maja – tego dnia przetworzono 1,39 mln przelewów natychmiastowych o wartości 1,01 mld zł.

ŹRÓDŁOKIR