Statystyki systemów rozliczeniowych KIR we wrześniu 2022 r.

We wrześniu 2022 r. KIR przetworzył w systemie Elixir 183,77 mln transakcji o łącznej wartości 663,99 mld zł. W systemie Euro Elixir, obsługującym rozliczenia krajowe i zagraniczne w euro, rozliczono 4,13 mln komunikatów o wartości 29,88 mld euro. Natomiast w systemie Express Elixir zrealizowano 20,92 mln przelewów natychmiastowych o wartości 13,46 mld zł.

W systemie Elixir rozliczono łącznie 183,77 mln transakcji obejmujących uznania (m.in. polecenia przelewu) oraz obciążenia (m.in. polecenia zapłaty) o wartości 663,99 mld zł. W tym samym okresie w 2021 r. rozliczono 175,59 mln transakcji o łącznej wartości 571,35 mld zł. W ujęciu rocznym liczba transakcji wzrosła o 5 proc., a wartość zwiększyła się o 16 proc. Najwyższą w tym miesiącu dzienną liczbę komunikatów w systemie Elixir przetworzono 12 września – było to 15 mln transakcji o wartości 33,74 mld zł.

Łącznie w III kw. 2022 r. w systemie Elixir zrealizowano 538,77 mln transakcji o wartości 1,99 bln zł. W  porównaniu z III kw. 2021 r. liczba transakcji wzrosła o 4 proc., a wartość o 16 proc.

W systemie Euro Elixir we wrześniu 2022 r. rozliczono 4,13 mln komunikatów o wartości 29,88 mld euro. W  analogicznym miesiącu 2021 r. rozliczono 3,65 mln transakcji o łącznej wartości 22,96 mld euro. Rok do roku liczba transakcji wzrosła o 13 proc., a wartość o 30 proc. W analizowanym miesiącu rekordowym dniem pod względem liczby rozliczonych komunikatów był 5 września – system przetworzył 213,53 tys. transakcji o łącznej wartości 1,37 mld euro.

W ciągu III kw. 2022 r. w systemie Euro Elixir zrealizowano łącznie 12,26 mln transakcji o wartości 88,94  mld euro. Wobec analogicznego okresu 2021 r. liczba transakcji wzrosła o 19 proc., a wartość o 49 proc.

W systemie Express Elixir, umożliwiającym realizację przelewów natychmiastowych oraz przelewów na numer telefonu (pomiędzy indywidualnymi użytkownikami systemu BLIK), we wrześniu br. zrealizowano 20,92 mln transakcji o wartości 13,46 mld zł. Dla porównania, we wrześniu 2021 r. rozliczono 11,64 mln transakcji o wartości 9,04 mld zł. Liczba zrealizowanych przelewów natychmiastowych, w stosunku do września 2021 r. wzrosła o 80 proc., a wartość o 49 proc. Najwyższą dzienną liczbę transakcji odnotowano w tym miesiącu 9 września – tego dnia przetworzono 1,32 mln przelewów natychmiastowych o wartości 857,84 mln zł.

W III kw. 2022 r. w systemie Express Elixir zrealizowano łącznie 60,52 mln transakcji o wartości 39,17 mld zł. W stosunku do III kw. 2021 r. liczba transakcji wzrosła o 81 proc., a wartość o 50 proc.

ŹRÓDŁOKIR