Tomasz Kowalski obejmuje stanowisko Prezesa Zarządu Deutsche Bank Polska S.A.

Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na powołanie Tomasza Kowalskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Deutsche Bank Polska S.A.

Tomasz Kowalski związany jest z Grupą Deutsche Bank w Polsce od 2004 roku. Jako Członek Zarządu Deutsche Bank Polska S.A., a wcześniej Deutsche Bank PBC S.A., oraz  Chief Operating Officer pełnił ważne funkcje w obszarze zarządzania departamentami operacyjnymi i administracyjnymi. Odegrał też kluczową rolę w wielu projektach strategicznych, tworząc sieć oddziałów, budując relacje z Klientami oraz współpracując z polskimi instytucjami nadzorczymi. Z dniem 1 maja 2019 r. został p.o. Prezesa Zarządu oraz Szefem Grupy Deutsche Bank w Polsce w związku z zakończeniem wieloletniego sprawowania tych funkcji przez dr. hab. Krzysztofa Kalickiego. Po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 25 czerwca 2019 r., objął funkcję Prezesa Zarządu Deutsche Bank Polska S.A.

Tomasz Kowalski jest absolwentem Wydziału Ekonomiki i Organizacji Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Clemson University w Stanach Zjednoczonych. Ukończył także studia podyplomowe na Uniwersytecie w Wisconsin. Z bankowością związany od 1993 roku. W latach 1993-1995 był zatrudniony w departamencie pożyczek Polish-American Small Business Credit Corporation, a w latach 1995-2003 związany
z Bankiem PPA, późniejszym Fortis Bank Polska. W tym czasie pełnił funkcję dyrektora regionu ds. sprzedaży uczestnicząc także w pracach komitetów kredytowych, komitetu sterującego oraz ALCO. W latach 2002-2003 był zastępcą dyrektora pionu obsługi małych przedsiębiorstw i Klientów indywidualnych Fortis Bank Polska. W roku 2004 kierował projektem wprowadzenia do oferty usług dla przedsiębiorstw Lukas Bank. W roku 2004 dołączył do Grupy Deutsche Bankw Polsce odpowiadając za szereg kluczowych projektów zarówno w obszarze sprzedaży, jak i strategii.

Zarząd Deutsche Bank Polska S.A. działa obecnie w następującym składzie:

– Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

– Magdalena Rogalska – Wiceprezes Zarządu

– Zbigniew Bętkowski – Członek Zarządu

– Piotr Gemra – Członek Zarządu

– Piotr Pawłowski – Członek Zarządu

Komunikat Komisji Nadzoru Finansowego dostępny jest na stronie: https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat_KNF_25_06_2019_66327.pdf

ŹRÓDŁODeutsche Bank Polska