Trwa nabór do Banku Ambitnej Młodzieży. Suma grantów wynosi aż 300 tys. zł

Wystartował nabór do Banku Ambitnej Młodzieży – programu skierowanego do organizacji non-profit. Wystarczy prowadzić zajęcia dla młodzieży w wieku od 13 do 26 lat, które tematycznie nawiązują do rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, i zgłosić swój udział do 21 maja. Fundacja Banku Zachodniego WBK, organizator akcji, na realizację projektów przekaże aż 300 tys. złotych.

Poprzez Bank Ambitnej Młodzieży chcemy wspierać organizacje, które na co dzień dbają o rozwój młodych ludzi – wspierają ich kreatywność, wyobraźnię i odwagę w realizacji własnych pasji. Szukaliśmy odpowiedniego kontekstu, w którym będziemy się poruszać. W wbkzwiązku z przypadającą w tym roku setną rocznicą odzyskania niepodległości za temat przewodni programu wybraliśmy właśnie tę okazję oraz postać Ignacego Paderewskiego, jego sylwetkę i twórczość w dobie walki o wolność – mówi Marzena Atkielska, Prezes Zarządu Fundacji Banku Zachodniego WBK.

Kto może wziąć udział w naborze?

Program grantowy Bank Ambitnej Młodzieży jest skierowany do instytucji budżetowych i organizacji społecznych non-profit posiadających osobowość prawną, które współpracują z młodymi ludźmi w wieku 13-26 lat. Ocenie merytorycznej podlegać będą tylko projekty, które wpisują się w hasła tej edycji konkursu, czyli „Ignacy Paderewski – sylwetka i twórczość w dobie walki o wolność” oraz „100-lecie odzyskania niepodległości”.

Organizacje, które spełniają warunki, mogą zgłaszać swój udział poprzez stronę internetową https://granty.fundacja.bzwbk.pl w terminie od 23 kwietnia do 21 maja br. Wybrane projekty zostaną dofinansowane kwotą łączną w wysokości 300 tys. zł. Natomiast jednorazowo organizacja może liczyć na kwotę do 10 tys. zł. Wyniki konkursu zostaną opublikowane 19 czerwca.

Regulamin oraz szczegóły konkursu dostępne są na: https://fundacja.bzwbk.pl/2016/10/24/bank-ambitnej-mlodziezy/.

Wszelkie pytania związane z uczestnictwem w naborze można kierować pod adres: fundacja@bzwbk.pl.

ŹRÓDŁOBank Zachodni WBK