Ubezpieczenie nieruchomości „Bezpieczne M” chroniące od wszystkich ryzyk, już dostępne w Banku BNP Paribas

W październiku br. Bank BNP Paribas wprowadził do oferty nowoczesne i kompleksowe ubezpieczenie nieruchomości i ruchomości domowych – „Bezpieczne M” chroniące od wszystkich ryzyk już w podstawowym wariancie ochrony. Uzupełnieniem wybranych pakietów jest także opcja Home Assistance, czyli domowych napraw 24/7 i opieki zdrowotnej dla najbliższych oraz ochrona odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym działająca w Polsce oraz na całym świecie. Ubezpieczenie jest dostępne dla nowych i obecnych Klientów banku. Ciekawym udogodnieniem jest miesięczna forma płatności składki ubezpieczeniowej, którą można opłacić  m.in. z konta lub karty kredytowej w Banku BNP Paribas. Ubezpieczycielem jest BNP Paribas Cardif w Polsce.

Ubezpieczenie „Bezpieczne M” to kompleksowe zabezpieczenie domu lub mieszkania razem z wyposażeniem, oferowane w formule ochrony od wszystkich ryzyk (All Risk), z uwzględnieniem wyłączeń wskazanych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Dodatkowo dostępne jest także ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym  chroniące właściciela polisy oraz członków jego rodziny w Polsce lub na całym świecie (w zależności od pakietu). Klient może również wybrać pakiet z ochroną Home Assistance obejmującą wizyty specjalistów w przypadku domowych awarii, a nawet pokrywającą koszty wizyt lekarskich dla domowników nieruchomości objętej ochroną. BNP Paribas Cardif w Polsce oferuje ubezpieczenie nieruchomości nawet do
5 mln zł. Ponadto niezależnie od kwoty odszkodowania suma ubezpieczenia pozostaje cały czas taka sama, jak w chwili zakupu polisy. Złożenie wniosku o ubezpieczenie jest proste i odbywa się w każdym oddziale Banku. Ochrona rozpoczyna się po opłaceniu pierwszej raty składki.

– „Bezpieczne M” to produkt kompleksowo chroniący nieruchomość i domowników. Wyróżnikiem tego ubezpieczenia jest zabezpieczenie „All Risk” w każdym, nawet podstawowym wariancie, a także dostępne w szerszym pakiecie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, chroniące na całym świecie. Chcemy zapewnić poczucie bezpieczeństwa jak największej grupie Klientów, dlatego nie wiążemy ochrony z żadnym produktem bankowym– mówi Zuzanna Świętorzecka, Dyrektorka Departamentu Obsługi Partnerów i Bankowości Ubezpieczeniowej PF w Banku BNP Paribas.

– Polisa „Bezpieczne M” doskonale uzupełnia ekosystem ubezpieczeń oferowanych przez Bank BNP Paribas. Ubezpieczenie zapewnia szeroki pakiet ochronny pozwalający w pełni zabezpieczyć mieszkanie lub dom przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń. Klienci będą mogli wybrać jeden z pięciu pakietów według swoich preferencji – mówi Tomasz Byczyński, Członek Zarządu BNP Paribas Cardif w Polsce.

Pakiety „Bezpieczne M” pozwalają na ochronę domu, mieszkania, a także sprzętów i wyposażenia zgromadzonych nie tylko w mieszkaniu lub domu, ale także poza nim. Przykładowo ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za kradzież sprzętu elektronicznego z samochodu zaparkowanego poza posesją czy uszkodzenie sprzętu domowego i mebli w trakcie przeprowadzki. Ubezpieczyciel chroni także inne wartościowe sprzęty, na przykład pompę ciepła czy instalacje fotowoltaiczne zainstalowane na terenie ubezpieczonej nieruchomości. Szczegółowe zasady ochrony, zakres i wyłączenia znajdują się w ogólnych warunkach ubezpieczenia dostępnych na stronie: https://www.bnpparibas.pl/klienci-indywidualni/ubezpieczenia/ubezpieczenie-mienia-bezpieczne-m

O banku

BNP Paribas Bank Polska S.A. to instytucja finansowa, która obsługując swoich Klientów czerpie z 200 lat doświadczeń. Jest częścią, obecnej w 65 krajach, grupy bankowej BNP Paribas, której historia sięga 1822 roku.

W ciągu kolejnych 200 lat Grupa rozszerzała zakres swojego działania i współkreowała zmiany, które przechodził globalny sektor bankowy. W XX wieku stała się pionierem w obszarze, który dziś nazwalibyśmy sponsoringiem. Od ponad 100 lat angażuje się w rozwój kinematografii w Europie, a od niemal 50 wspiera rozwój tenisa. Jako jedna z pierwszych instytucji finansowych mocno zaangażowała się we wspieranie zielonej transformacji. BNP Paribas jako Bank Zielonych Zmian wspiera Klientów w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną i ogranicza negatywny wpływ działalności operacyjnej na środowisko naturalne.

BNP Paribas Bank Polska S.A. to bank uniwersalny o globalnym zasięgu, który kieruje usługi do Klientów detalicznych, Wealth Management, a także firm w segmentach mikro, MŚP i bankowości korporacyjnej. Od 2011 r. jest notowany na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

O BNP Paribas Cardif

Światowy lider w zakresie partnerstw bancassurance i ubezpieczeń wierzycieli. BNP Paribas Cardif odgrywa istotną rolę w życiu swoich Klientów, umożliwiając im realizację życiowych planów dzięki rozwiązaniom ubezpieczeniowym i oszczędnościowym, które chronią ich przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń.

BNP Paribas Cardif działa na rzecz pozytywnego wpływu na społeczeństwo i lepszej dostępności ubezpieczeń. Współtworzy rozwiązania z ponad 500 dystrybutorami partnerskimi w różnych branżach (m.in. z bankami i instytucjami finansowymi, firmami z branży automotive, sieciami handlowymi, firmami telekomunikacyjnymi i energetycznymi), a także z doradcami finansowymi i brokerami. Z obecnością w 33 krajach i silną pozycją w trzech regionach – Europie, Azji i Ameryce Łacińskiej – BNP Paribas Cardif jest światowym ekspertem w zakresie ubezpieczeń osobowych i ma znaczący wkład w finansowanie realnej gospodarki.

BNP Paribas Cardif  jest obecny na polskim rynku od 1998 r. i działa jako Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. i Cardif – Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce.

ŹRÓDŁOBNP Paribas Bank Polska