Ukraiński KredoBank – z Grupy PKO Banku Polskiego, Komisja Europejska i Bank Gospodarstwa Krajowego łączą siły na rzecz Ukrainy

Należący do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego ukraiński KredoBank podpisał z Komisją Europejską i Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowę, która zapewni kolejną pomoc dla walczącej Ukrainy. Tym razem wsparcie będą mogli otrzymać ukraińscy przedsiębiorcy – również ci, prowadzący działalność blisko obszarów, na których trwają walki.

Trójstronna współpraca polega na tym, że KE przeznacza 10 mln euro na zabezpieczenie przez BGK akcji kredytowej KredoBanku dla firm działających na terenie Ukrainy. Działanie umożliwi dostęp do finansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Pierwszy etap projektu zakłada 10 mln euro pomocy w formie gwarancji zabezpieczających kredyt – natomiast całkowita wartość programu wyniesie do 20 mln euro.

– Odporność gospodarcza Ukrainy i jej przyszłe ożywienie będą również zależeć od jej sektora prywatnego. Ten instrument podziału ryzyka, który uruchamiamy dzisiaj wraz z naszymi partnerami z BGK i KredoBanku ułatwi dostęp do finansowania dla ukraińskiego biznesu, zwłaszcza w regionach głęboko dotkniętych wojną oraz w kluczowych sektorach, takich jak rolnictwo i produkcja. Pozwoli to utrzymać ukraińskim firmom działalność biznesową pomimo wojny. To działanie jest także świadectwem niesłabnącego wsparcia UE dla Ukrainy (blisko 49 mld euro środków zaangażowanych od początku wojny) – mówi Maciej Popowski, zastępca Dyrektora Generalnego ds. Polityki Sąsiedztwa i Negocjacji ws. Rozszerzenia (DG NEAR).

BGK zagwarantuje spłatę kredytów, których udzieli działający na Ukrainie KredoBank, jeden z wiodących banków komercyjnych z centralą we Lwowie. Jego właścicielem jest PKO Bank Polski.

– Gwarancje są potrzebne teraz, ale będą także przydatne w przyszłości, gdy ruszy program odbudowy Ukrainy – szacowane zapotrzebowanie na finansowanie jej odbudowy do 2032 r. może wynieść nawet 750 mld USD. Wsparcie naszych sąsiadów jest moralnym obowiązkiem, ale i szansą biznesową dla polskich firm. Od lat jesteśmy obecni na Ukrainie poprzez KredoBank, znamy możliwości tamtejszego rynku i pomimo ryzyka sądzimy, że ma on perspektywy rozwojowe. Planujemy rozwijać naszą obecność w Ukrainie i będziemy dalej wspierać klientów poprzez rozwój działalności KredoBanku z wykorzystaniem synergii z PKO Bankiem Polskim – mówi Paweł Gruza, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego, kierujący pracami Zarządu.

Co warte podkreślenia, KredoBank będzie jednym z nielicznych, jeśli nie jedynym bankiem, który będzie kontynuował akcję kredytową dla przedsiębiorstw w miejscach, gdzie toczą się walki.

– Wygenerowane dzięki gwarancjom kredyty pozwolą przedsiębiorcom zachować płynność finansową, utrzymać zatrudnienie i pobudzić lub przyciągnąć inwestycje. Jak informuje Ministerstwo Gospodarki Ukrainy, co roku Ukraina będzie potrzebować inwestycji w wysokości 70 – 80 mld dolarów. Dlatego wsparcie Komisji Europejskiej i BGK dla KredoBanku, w postaci 10 mln euro maksymalnego limitu pokrycia strat w przypadku niespłacania kredytów, to znacząca pomoc dla ukraińskiej gospodarki. Skuteczne wykorzystanie tego limitu da szansę jego zwiększenia o kolejne 10 mln euro. Obecnie jest niewiele ukraińskich banków, które mogłyby wziąć na siebie rolę banków przepływowych. Będący częścią Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego KredoBank, ma na tym polu unikalną pozycję i mam nadzieję, że to dopiero początek współpracy – mówi Jacek Szugajew, prezes KredoBanku, należącego do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego.

Przynajmniej 35 proc. udzielonych kredytów powinno trafić do przedsiębiorstw z sektora rolnego i przetwórstwa. Aż 50 proc. wsparcia powinno zostać rozlokowane w tzw. czerwonych i żółtych strefach (tj. w pobliżu strefy wojennej).

– PKB Ukrainy skurczyło się o około jedną trzecią, a straty materialne związane tylko ze zniszczeniami infrastruktury przekraczają 100 mld dolarów. Społeczność międzynarodowa powinna zrobić wszystko, by pomóc Ukrainie wygrać wojnę. Równocześnie Bank Gospodarstwa Krajowego razem z Komisją Europejską i KredoBankiem będzie wspierać ukraińskie firmy szczególnie z sektora rolnego, przemysłu i produkcji rolno-spożywczej. Pomoc będzie we wszystkich miejscach na terenie Ukrainy, nawet tych najbardziej niebezpiecznych, gdzie bomby mogą spaść każdego dnia – mówi Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego.

Okres kredytowania wyniesie 10 lat. Wsparcie dotyczy kredytów inwestycyjnych (np. na budowę magazynu) oraz kredytów obrotowych (np. na bieżącą działalność).
ŹRÓDŁOPKO Bank Polski