Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A. wyróżniona za działalność na rzecz MŚP

Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A., nadzorująca Pion Bankowości Przedsiębiorstw, została wyróżniona Medalem Mikołaja Kopernika od Związku Banków Polskich za zasługi w zakresie rozwoju bankowego finansowania sektora MŚP. Ponadto wiceprezes odebrała statuetkę od Banku Gospodarstwa Krajowego dla Banku Pekao S.A., podsumowującą  10-letnie partnerstwo w dystrybucji produktów z gwarancjami de minimis.

Medale Mikołaja Kopernika były wręczane podczas Forum Bankowego, corocznego wydarzenia organizowanego przez Związek Banków Polskich. Wyróżnienie otrzymali przedstawiciele banków i instytucji, którzy swoim zaangażowaniem, profesjonalizmem i aktywnymi działaniami oraz otwartością na współpracę ze środowiskiem bankowym przyczynili się do jego rozwoju w Polsce.

 Dziękujemy za to cenne wyróżnienie, bardzo ważne zarówno dla mnie osobiście, jak i dla naszego banku. W swojej pracy kierujemy się przede wszystkim głosem przedsiębiorców oraz ich potrzebami – mówi Magdalena Zmitrowicz. – W Pekao S.A., wraz z zespołem, tworzymy takie rozwiązania, aby przedsiębiorca czuł się zaopiekowany i bezpieczny. Zaopiekowany, ponieważ staramy się dostarczyć mu jak najszerszą i możliwie najlepiej dopasowaną ofertę, która pozwoli na  realizację wszystkich jego potrzeb na poziomie finansowym. Bezpieczny, bo wie, że może przyjść do nas z każdym problemem, a my bez względu na sytuację postaramy się znaleźć dla niego odpowiednie rozwiązanie – dodaje.

Podczas wieczornej gali z okazji 10-lecia programu gwarancji de minimis Magdalena Zmitrowicz odebrała wyróżnienie od Banku Gospodarstwa Krajowego za partnerstwo Banku Pekao S.A. w dystrybucji kredytów i pożyczek objętych tą portfelową linią gwarancyjną. Gwarancje de minimis zostały wdrożone w celu wsparcia rozwoju firm z sektora MŚP poprzez poprawę dostępu do finansowania. Pekao od 2013 roku aktywnie udziela takiego finansowania przedsiębiorcom.

– Bank Pekao S.A. posiada jedną z najszerszych ofert kredytów preferencyjnych na rynku i nadal wzbogacamy ją o nowe pozycje, np. kredyt technologiczny FENG, do którego nabór wniosków startuje już 23 marca. W ubiegłym roku pobiliśmy rekord, jeżeli chodzi o nową sprzedaż produktów z gwarancjami – wzrosła ona aż o 59 proc. w porównaniu do 2021 roku – podsumowuje wiceprezes Pekao.

Bank dynamicznie rozwija swoją działalność w segmencie przedsiębiorstw. Na koniec 2022 roku utrzymał znaczącą dynamikę salda kredytowego, odnotowując wzrost o 16,4 proc. rok do roku, zwiększając wolumen udzielonych kredytów o 4,8 mld zł w porównaniu do końca roku poprzedzającego. Coraz więcej firm decyduje się na współpracę z Pekao. Odzwierciedleniem tego stwierdzenia jest wysoki poziom akwizycji, jak również zauważalne wzrosty rok do roku (2022 vs 2021), w tym: wolumenu przelewów wychodzących i przychodzących o ponad 20 proc., obrotów na produktach wymiany walut o 28 proc. w segmencie MŚP i o 29 proc. w segmencie MID.

ŹRÓDŁOBank Pekao S.A.