Wojciech Hann będzie kierował pracami Zarządu Banku Ochrony Środowiska

Z dniem 9 listopada 2020 r. Rada Nadzorcza Banku powołała Pana Wojciecha Hanna na stanowisko wiceprezesa Zarządu oraz powierzyła mu kierowanie pracami Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.

Rada Nadzorcza uchwałą z 6 listopada 2020 r., która wejdzie w życie 9 listopada br. powołała Pana Wojciecha Hanna na stanowisko wiceprezesa Zarządu na czas określony, tj. do dnia wejścia w życie uchwały Rady Nadzorczej o powołaniu prezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. Organ nadzorczy wystąpi do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o wyrażenie zgody na powołanie go na stanowisko prezesa Zarządu. Z chwilą powołania Wojciecha Hanna na stanowisko wiceprezesa Zarządu, zakończeniu ulegnie oddelegowanie członka Rady Nadzorczej Banku Pana Emila Ślązaka do pełnienia obowiązków prezesa Zarządu.

Od 9 listopada 2020 r. skład Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. tworzyć będą:

  • Wojciech Hann – wiceprezes Zarządu, kierujący pracami Zarządu Banku
  • Arkadiusz Garbarczyk – wiceprezes Zarządu
  • Jerzy Zań – wiceprezes Zarządu

Noty biograficzne

Wojciech Hann jest absolwentem studiów fizyki teoretycznej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiów MBA (finanse) na University of Rochester (USA). Ma ponad 25-letnie doświadczenie w bankowości inwestycyjnej i finansowaniu przedsiębiorstw. Doradzał przy ponad pięćdziesięciu transakcjach, przede wszystkim w sektorze energetycznym, ale także bankowym, maszynowym, budowlanym, spożywczym, IT, petrochemicznym oraz wielu innych, zarówno w Polsce jak i Europie Wschodniej oraz Turcji. W latach 2016 – 2019 był członkiem Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, nadzorującym Obszar Sprzedaży i Produktów. W 2016 roku był również dyrektorem zarządzającym departamentu rynków kapitałowych Ipopema Securities. Wcześniej, przez 9 lat, jako Partner w Deloitte był odpowiedzialny za tworzenie i realizację projektów doradztwa w zakresie fuzji i przejęć w Europie Środkowej w sektorze energetycznym. W latach 1998-2007 pracował w UniCredit Markets & Investment Banking / CA IB w Warszawie, a następnie w Wiedniu, w którym pełnił między innymi funkcję dyrektora departamentu Energy&Utilities. Należał także do zespołu Ernst& Young w Warszawie.

Arkadiusz Garbarczyk od grudnia 2017 r. jako wiceprezes Zarządu BOŚ nadzoruje obszar ryzyka. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego (Wydziału Matematyki, Mechaniki i Informatyki oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych).
Pracę w sektorze bankowym rozpoczął w 2000 roku jako Ekonomista, a następnie Strateg Rynków Finansowych w BRE Banku. Przez siedem lat odpowiadał za ofertę produktową, politykę cenową, kanały dystrybucji oraz zarządzał ryzykiem portfela kredytowego w Banku Gospodarstwa Krajowego. W Banku Polskiej Spółdzielczości nadzorował zarządzanie ryzykiem portfela kredytowego oraz monitoring i ocenę ryzyka kredytowego, a także sprawował funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego Banku BPS. Następnie w Banku Ochrony Środowiska objął stanowisko Dyrektora Zarządzającego kierującego Pionem Oceny i Zarządzania Ryzykiem.

Jerzy Zań od listopada 2019 r. na stanowisku wiceprezesa Zarządu BOŚ nadzoruje obszar biznesowy banku, w tym centra biznesowe i oddziały, obszar operacji bankowych, finansowanie projektów ekologicznych i strukturalnych, rozwój produktów oraz faktoring. Pełni funkcje Pierwszego Wiceprzewodniczącego Komitetu Kredytowego Centrali, Wiceprzewodniczącego Komitetu Zarządzania Ryzykiem Kredytowym oraz Członka Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami.
Jerzy Zań to ekonomista i menedżer z wieloletnim doświadczeniem w sektorze bankowym, absolwent Szkoły Głównej Handlowej (finanse i bankowość) oraz studiów MBA na University of Minnesota Carlson School of Management. Od 20 lat specjalizuje się w zarządzaniu sprzedażą, ofertą produktową, dochodowością, back office, customer service oraz strukturyzacji i wdrażaniu rozwiązań dla najbardziej wymagających klientów. Pasjonują go digitalizacja, nowe technologie i ich zastosowanie w bankowości zwiększające sprzedaż oraz podnoszące efektywność. Wiedzę z tego zakresu wykorzystywał pracując dla mBanku S.A., Alior Banku S.A., Banku BPH S.A., Banku Pekao S.A. oraz ING Bank N.V.

ŹRÓDŁOBank Ochrony Środowiska S.A.