Wsparcie BGK dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami rosyjskiej agresji na Ukrainę

Bank Gospodarstwa Krajowego kontynuuje dotychczasowe warunki specjalne poszczególnych gwarancji oraz wprowadza nowe gwarancje. Jest to odpowiedź na skutki kryzysów wywołanych pandemią COVID-19 i rosyjską agresją na Ukrainę. Chodzi m.in. o gwarancje de minimis, Biznesmax czy gwarancje dla sektora rolnego, które będą dostępne na preferencyjnych warunkach do końca 2022 r.

BGK zmodyfikował oraz wprowadził nowe gwarancje spłat kredytów, by w dalszym ciągu efektywnie wspierać zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy. W ten sposób ułatwia dostęp do finansowania oraz pomaga utrzymać płynność finansową firmom, które ucierpiały z powodu restrykcji i ograniczeń. Gwarancje BGK od lat zwiększają możliwość uzyskania kredytu firmom. Sprawdzają się zarówno w czasie stabilnej koniunktury gospodarczej, jak i w czasie kryzysu.
,,Z naszych analiz wynika, że dzięki gwarancjom de minimis polskie MŚP w latach 2014-2021 zachowały lub utworzyły 450 tysięcy miejsc pracy. 72 proc. przedsiębiorców stwierdziło, że uzyskane finansowanie pomogło im przetrwać kryzys wywołany pandemią COVID-19” – mówi Tomasz Robaczyński, członek zarządu BGK.
Dotychczas, polski bank rozwoju, mógł oferować gwarancje pomocowe do 30 czerwca 2022 r. (na podstawie Komunikatu Komisji Europejskiej (KE) „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19”). Teraz, dzięki nowej decyzji KE, BGK  przedłużył do końca 2022 r. preferencyjne warunki w istniejących programach gwarancyjnych, np. de minimis, Biznesmax czy gwarancjach dla sektora rolnego. W tych ostatnich zwiększył  dopłatę do odsetek dla kredytów obrotowych z 2 do 5 proc. za pierwszy rok kredytowania. Ponadto, uruchomił nowe gwarancje z Funduszu Gwarancji Kryzysowych tj. gwarancje płynnościowe i na inwestycje oraz gwarancje spłaty limitów faktoringowych w miejsce gwarancji z Funduszu Gwarancji Płynnościowych.
infografika gwarancje FIN.jpg
,,Wciąż myślimy o rozwoju oferty gwarancyjnej, by jeszcze lepiej zaspokoić potrzeby przedsiębiorców. Chcemy zapewnić m.in. ciągłość funkcjonowania gwarancji dla leasingu” – mówi Tomasz Robaczyński i dodaje: ,,Wsparcie polskich przedsiębiorców jest możliwe dzięki sprawnej i skutecznej współpracy BGK z ministerstwami, Związkiem Banków Polskich, Krajowym Punktem Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, a także instytucjami finansowymi, które uczestniczą w programach gwarancyjnych”.
Szczegółowe informacje o nowych warunkach poszczególnych gwarancji znajdują się na stronie: https://www.bgk.pl/wazna-informacja-dla-klientow/bgk-przedluza-i-wprowadza-nowe-warunki-gwarancji-do-konca-2022-r-1/
ŹRÓDŁOBGK