Wynik mBanku po pierwszym półroczu będzie dodatni pomimo rezerw

mBank podał wysokość kosztów ryzyka prawnego, związanego z kredytami hipotecznymi we frankach szwajcarskich w II kwartale 2023 roku. Dodatkowe odpisy wynikają z uwzględnienia orzeczenia TSUE w sprawie wynagrodzenia za korzystanie z kapitału i kosztów ugód, których bank zawarł już ponad 6,5 tysiąca. Wynik banku w pierwszym półroczu będzie dodatni.

Koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami hipotecznymi we frankach szwajcarskich, szacowane na II kwartał 2023 r., wyniosły 1.5 mld zł. Całkowita wartość rezerw utworzonych na ryzyko prawne związane z hipotecznymi kredytami walutowymi na dzień 23 czerwca 2023 r. wyniesie 7.5 mld zł.

Na koniec I kwartału odpisy stanowiły 61 proc. wartości portfela kredytów we frankach szwajcarskich, a po zawiązaniu kolejnych rezerw w II kwartale wskaźnik ten znacząco wzrośnie. Zabezpiecza to sytuację banku w kontekście sporów frankowych.

Rezerwy zawiązane w II kwartale wynikają w głównej mierze z uwzględnienia wpływu orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie zapłaty za korzystanie z kapitału na przyszłe orzecznictwo sądów w sprawach dotyczących kredytów walutowych CHF oraz kosztów programu ugód.

mBank przedstawił propozycję porozumienia niemal wszystkim klientom i regularnie ją ponawia. Oferta jest zgodna z propozycją Komisji Nadzoru Finansowego i polega na przewalutowaniu kredytu na złote, tak jakby od początku był zaciągnięty i spłacany w polskiej walucie. Bank jest przy tym otwarty na negocjacje z klientami. Dotychczas klienci podpisali ponad 6,5 tys. porozumień.

Jednocześnie bank poinformował, że w II kwartale jego wynik netto będzie bliski zera, a w I półroczu 2023 r. będzie on dodatni. Sytuacja finansowa jest więc stabilna. Instytucja ma atrakcyjny model biznesowy. W samym tylko I kw. 2023 r. dochody ogółem osiągnęły rekordowy poziom 2,6 mld złotych.

Współczynnik kapitału Tier I oraz łączny współczynnik kapitałowy dla Grupy mBanku w II kwartale 2023 r. są oczekiwane na wyższym poziomie w porównaniu z wartościami zaraportowanymi za I kwartał br. Współczynniki płynnościowe istotnie przewyższają wymogi regulacyjne.

Komunikat giełdowy w tej sprawie został opublikowany w tym miejscu.

ŹRÓDŁOmBank