Wyniki finansowe Banku BPH w I kw. 2015 r.

Po pierwszych trzech miesiącach tego roku zysk brutto Banku BPH wyniósł 22 mln zł. W tym czasie sprzedaż w bankowości detalicznej wzrosła o 16 proc. i o 24 proc. w bankowości dla firm. 

  • Zysk netto 12 mln zł.
  • Dobra sprzedaż kluczowych produktów: 1,6 mld zł kredytów dla klientów indywidualnych i firm, wzrost obrotów faktoringowych o 42 proc. w porównaniu z I kw. 2014 r.
  • Kontrola kosztów operacyjnych – spadek o 2 proc. w porównaniu z I kw. 2014 r. i o 6 proc. wobec IV kw. 2014 r.
  • Poprawa jakości portfela kredytowego, spadek odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek, wskaźnik kredytów z utratą wartości NPL na poziomie 7,7 proc.

W I kw. 2015 r. bank działał w środowisku niskich stóp procentowych, co negatywnie wpłynęło na przychody. Jednocześnie wielkość kredytów z utratą wartości obniżyła się o 969 mln zł w porównaniu z I kw. poprzedniego roku, a stabilną jakość portfela kredytowego potwierdzają niskie odpisy na utratę wartości. W porównaniu z końcem IV kw. 2014 r., koszty działania zmniejszyły się o 6 proc. Współczynnik wypłacalności (CAR) Banku BPH wyniósł 16,6 proc.

W pierwszym kwartale tego roku sprzedaż kluczowych produktów wspieraliśmy kampaniami marketingowymi, co przełożyło się na satysfakcjonujące rezultaty – mówi Richard Gaskin, Prezes Zarządu Banku BPH. – W tym czasie zaoferowaliśmy naszym klientom nowe rozwiązania, między innymi płatności NFC oraz nową aplikację mobilną – dodaje Richard Gaskin.

Bankowość detaliczna

Bank BPH koncentrował się na sprzedaży kredytów gotówkowych. W I kw. 2015 r. wartość nowo uruchamianych kredytów gotówkowych wyniosła 591 mln zł, co oznacza wzrost o 24 proc. wobec wyniku w I kw. 2014 r. Inicjatywami wspierającymi sprzedaż tego produktu były kampanie: promocja Multiczwórka oraz promocja kredytu konsolidacyjnego Bez napinki.

Sprzedaż kredytów hipotecznych w I kw. 2015 r. była o 70 proc. wyższa niż w I kw. poprzedniego roku i osiągnęła wartość 54 mln zł. Pod koniec stycznia bank wdrożył ofertę promocyjną z zerową stawką prowizji za udzielenie kredytu. Przełożyło się to na bardzo dobry wynik sprzedażowy kredytów hipotecznych między innymi w marcu.

Ważnym elementem oferty Banku BPH, szczególnie z zakresie bankowości osobistej, są produkty inwestycyjne: fundusze, portfele oraz lokaty strukturyzowane. W I kw. tego roku wysoka sprzedaż brutto produktów inwestycyjnych została utrzymana i wyniosła 347 mln zł, czyli wzrosła o 22 proc. w porównaniu z I kw. 2014 r. lub o 14 proc. w porównaniu z IV kw. 2014 r.

Pod koniec I kw. bank rozpoczął promocję Lubię to! Konto ze zwrotem 3 proc. wartości płatności dokonanych kartą do konta (do 50 zł miesięcznie). Na koniec I kw. 2015 r. Bank BPH prowadził 435 tys. rachunków osobistych dla klientów indywidualnych. Wartość zgromadzonych na nich środków wyniosła ponad 2 mld zł, co stanowi wzrost o 19 proc. w porównaniu z I kw. poprzedniego roku.

Bankowość dla firm

W segmencie bankowości dla firm bank odnotował wzrost sprzedaży limitów kredytowych o 24 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem do poziomu 938 mln zł. Klienci Banku BPH mogą finansować bieżącą działalność również faktoringiem, którego sprzedaż systematycznie rośnie. Ten trend przełożył się na rekordowe wyniki – w I kw. Bank BPH skupił faktury o łącznej wartości 438 mln zł, tj. o 42 proc. więcej niż rok wcześniej i obsłużył ponad 33 tys. faktur, co oznacza wzrost o 50 proc. wobec poprzedniego roku.

Bank BPH współpracuje z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) w zakresie gwarancji de minimis i Portfelowej Linii Poręczeniowej. Na koniec I kw. 2015 r. portfel kredytów w ramach tych programów wyniósł 419 mln zł i wzrósł o 8 proc. wobec wyniku z IV kw. ubiegłego roku.

Rozwój technologii

Od stycznia klienci Banku BPH korzystający z systemu bankowości internetowej Sezam mogą za jego pośrednictwem zawierać umowy o kredyt i kartę kredytową on-line, bez konieczności odwiedzania oddziału. W I kw. 2015 r. bank udostępnił także nową aplikację mobilną na systemy operacyjne Android i iOS, zapewniającą wygodne zarządzanie finansami na smartfonach i tabletach. Klienci mogą m.in. wykonywać dowolne przelewy (w tym natychmiastowe), sprawdzać saldo i historię rachunków, przeglądać szczegóły posiadanych produktów i spłacać kartę kredytową.

We współpracy z MasterCard®, T-Mobile i Orange bank wprowadził płatności mobilne w technologii NFC (Near Field Communication) dla posiadaczy kart płatniczych. Klienci banku mogą płacić zbliżeniowo za pomocą smartfona.

źródło: Banku BPH