Wystartowały konkursy Programu TalentowiSKO

Rozpoczęły się konkursy IX edycji Programu edukacyjnego TalentowiSKO, realizowanego przez Zrzeszenie BPS w celu wsparcia edukacji dzieci i młodzieży w obszarze przedsiębiorczości – „Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym” dla szkół podstawowych i „Inkubator szkolnych biznesów” dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Każdego roku w konkursach bierze udział ponad 30 tys. uczniów z blisko 200 szkół z całej Polski. W tym roku zmieniła się formuła konkursów. Wprowadzono nowe zadania promujące ekologiczny styl życia, a prezentację działań podejmowanych w ramach konkursów przeniesiono do mediów społecznościowych, youtuba oraz na talentowiskowego bloga.

O Programie

TalentowiSKO jest Programem edukacyjnym skierowanym do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Wspiera szkoły w kształtowaniu świadomego finansowo człowieka. Jego celem jest wprowadzenie dzieci w świat przedsiębiorczości i nauczenie ich oszczędności
w codziennym życiu. Elementy budujące Program TalentowiSKO to:

  • scenariusze zajęć lekcyjnych o finansach i przedsiębiorczości;
  • strona internetowa talentowisko.pl, na której znajdują się gotowe materiały do pobrania dla szkół i Banków Spółdzielczych uczestniczących w Programie;
  • konkursy z atrakcyjnymi nagrodami pieniężnymi.

Zmiany w konkursach

W IX edycji Programu TalentowiSKO zmieniono zadania konkursowe oraz samą formę konkursów, dostosowując ją do możliwej w bieżącym roku nauki zdalnej.

W szkołach podstawowych po raz pierwszy zadania będą dotyczyć również ekologii, rozumianej jako sposób na oszczędzanie i jednoczesne dbanie o środowisko. Uczniowie będą musieli stworzyć elektroniczny album z fotografiami produktów, które zyskały nowe życie oraz przeprowadzić serię wywiadów z dorosłymi „A Ty jak oszczędzasz?”. Prezentację działań podejmowanych w ramach konkursów przeniesiono do mediów społecznościowych, youtuba oraz na talentowiskowego bloga.

Uczniowie szkół ponadpodstawowych nadal będą zgłaszali do konkurs swój pomysł na biznes. Jednak od tej edycji będą musieli dołączyć do materiałów nagranie w formule elevator speech,
w którym przedstawią zwięźle swój projekt i postarają się przekonać jury, że jest on wart, by w niego zainwestować.

Zarówno w konkursie dla szkół podstawowych jak i ponadpodstawowych raporty papierowe zostały zastąpione elektronicznymi formularzami.

 Program TalentowiSKO rozwija w uczniach talenty, a także uczy odpowiedzialności
funkcjonowania w społeczeństwie
– mówi Agnieszka Chrobot z Zespołu Komunikacji w Banku BPS. – Chcąc podążać za zainteresowaniami i preferencjami dzieci i młodzieży zaproponowaliśmy zmiany w konkursach. Przeprowadziliśmy ankietę w szkołach biorących udział w Programie.

Na podstawie jej wyników postanowiliśmy wprowadzić możliwość realizacji zadań w formie  nagrań wideo i audio. Prezentację działań podejmowanych w ramach konkursów przenieśliśmy do mediów społecznościowych. Są to formy przekazu lubiane i na co dzień używane przez młode pokolenie. Wierzymy, że nowe zadania konkursowe będą atrakcyjne dla dzieci, a niezdecydowanych zachęcą do spróbowania swoich sił.

Dla zwycięzców konkursów przygotowano nagrody pieniężne. Nagrody przewidziane są zarówno na etapie regionalnym, jak i krajowym. Premię finansową otrzymają także opiekunowie Szkolnych Kas Oszczędności.

Szkoły mogą zgłosić swoje zainteresowanie udziałem w konkursach w najbliższym Banku Spółdzielczym z Grupy BPS. Termin zgłoszeń do konkursów upływa 30 października 2021 roku.

Więcej informacji na temat Programu TalentowiSKO i konkursów znajduje się na stronie https://www.talentowisko.pl

ŹRÓDŁOBPS