Wyższe oprocentowanie SMART Lokaty w wariancie promocyjnym w sklepie lokat FM Banku PBP

Od 11 września b.r. klienci portalu SMART Lokaty Online, sklepu lokat FM Banku PBP S.A., mogą korzystać z nowego, jeszcze bardziej atrakcyjnego oprocentowania dwumiesięcznej lokaty SMART Lokata w wariancie promocyjnym.

Lokata jest oprocentowana w wysokości 3,05 proc. Oprocentowanie lokaty czteromiesięcznej pozostało bez zmian, na poziomie 2,85 proc. Założenie lokat nie wiąże się z koniecznością posiadania konta w Banku SMART zarządzającym sklepem lokat, czy innych produktów bankowych. SMART Lokata w wariancie promocyjnym jest dostępna zarówno dla nowych, jak i starych klientów Banku SMART. Minimalna kwota lokaty to 1 tys. złotych; maksymalna – 500 tys. złotych. Przedłużenie lokaty może nastąpić na warunkach lokaty standardowej. Promocja SMART Lokaty w wariancie promocyjnym trwa aż do odwołania. Lokatę można założyć za pośrednictwem portalu smartlokaty.pl.

SMART Lokaty Online – internetowy sklep lokat – są marką FM Banku PBP S.A.

źródło: FM Banku PBP S.A.