Wzrost w strategicznych obszarach – wyniki Grupy Banku Pocztowego za I półrocze 2015 r.

W I półroczu 2015 r. Bank Pocztowy wypracował skonsolidowany zysk netto na poziomie 22,5 mln zł, czyli o 2,1% wyższy niż przed rokiem, podczas gdy w całym sektorze bankowym nastąpił 8% spadek. Bank zanotował także wzrosty w kluczowych strategicznie obszarach, m.in. w liczbie obsługiwanych klientów oraz wartości sprzedaży kredytów konsumpcyjnych. ROE netto wyniosło 10,2%, a marża odsetkowa 3,6% – poziomy znacznie powyżej średniej rynkowej.

Bank Pocztowy w pierwszych 6 miesiącach 2015 r. osiągnął wzrost liczby prowadzonych ROR do 873 tys. (+10% r/r), przy wzroście liczby wszystkich klientów do 1,48 mln. Było to możliwe dzięki dalszemu uproszczeniu oferty i wprowadzeniu Konta ZawszeDarmowego – rachunku z bezwarunkową gwarancją braku opłat. Co ważne, przyrostowi liczby rachunków towarzyszył aż blisko 30% r/r wzrost średniego stanu środków zgromadzonych na ROR-ach prowadzonych przez Bank.

Istotnie, o 15% r/r do 493 mln zł, wzrosła wartość sprzedaży kredytów konsumpcyjnych, w samym czerwcu przekraczając poziom 100 mln zł. Saldo kredytów konsumpcyjnych wzrosło w tym czasie do 1,92 mld zł (+17% r/r).

– W pierwszym półroczu 2015 r. kontynuowaliśmy rozwój w kluczowych dla nas obszarach – pozyskaliśmy ponad 103 tysiące nowych klientów oraz sprzedaliśmy kredyty konsumpcyjne o wartości blisko pół miliarda złotych. Dużym sukcesem okazała się także sprzedaż jednostek funduszy inwestycyjnych, której wartość wyniosła ponad 100 mln zł. Jest to potwierdzeniem sukcesu naszego unikalnego modelu biznesowego – mówi Szymon Midera, Prezes Zarządu Banku Pocztowego.

Saldo kredytów ogółem brutto wyniosło 5,42 mld zł, a dostosowany do akcji kredytowej wolumen depozytów 5,54 mld zł.

Pozytywnie na tle rynku

Bank Pocztowy w I półroczu 2015 r. utrzymywał wysoką rentowność, w wielu obszarach osiągając wyniki powyżej średniej dla całego sektora bankowego.

– Skonsolidowany zysk netto Banku wyniósł 22,5 mln zł i wzrósł r/r o 2,1%, przy spadku w całym sektorze o 8,2%. Wskaźnik zwrotu z kapitału ROE netto na poziomie 10,2%, był o 0,5 p.p. wyższy niż średnia odnotowana w I półroczu 2015 r. na rynku. Osiągnęliśmy także dużo wyższą marżę odsetkową: 3,6% w porównaniu do 2,2% dla rynku – dodaje Szymon Midera, Prezes Zarządu Banku Pocztowego.

Dochody Banku Pocztowego w I półroczu 2015 r. wyniosły 161,6 mln zł. Jednocześnie Bank konsekwentnie poprawiał relację kosztów do dochodów, obniżając poziom wskaźnika C/I do 64,4% (-2,0 p.p r/r).

*Dane rynkowe – źródło: KNF

źródło: Bank Pocztowy