Zagraniczna historia kredytowa ułatwi Polakom aktywność kredytową

Biuro Informacji Kredytowej umożliwia transgraniczną wymianę informacji kredytowej z trzema państwami Unii Europejskiej: Wielką Brytanią, Niemcami i Włochami. Dla Polaków pracujących za granicą oznacza to łatwiejszy dostęp do kredytu w Polsce, dzięki potwierdzeniu ich wiarygodności finansowej przez zagraniczny bank.

Wymiana informacji została oparta o współpracę z biurami z Wielkiej Brytanii, Włoch i Niemiec, czyli państw z najliczniejszą reprezentacją polskich emigrantów w Europie. Dzięki transgranicznej wymianie informacji kredytowej Polacy posiadający pozytywną historię spłat zobowiązań za granicą, uzyskają łatwiejszy dostęp do kredytu w Polsce, np. na zakup nieruchomości czy rozpoczęcie własnej działalności po powrocie z emigracji.

– Dzięki współpracy BIK z trzema zagranicznymi biurami kredytowymi: z niemieckim biurem SCHUFA Holding AG, brytyjskim EQUIFAX Ltd. oraz włoskim CRIF SpA., Polacy przebywający w tych krajach będą mogli za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej i jego partnerów prowadzących analogiczną działalność za granicą, wylegitymować się swoją pozytywną historią kredytową z innego kraju. Może to znacząco ułatwić im uzyskanie kredytu – mówi dr Mariusz Cholewa, prezes Biura Informacji Kredytowej.

Jak dotrzeć do swojej zagranicznej historii?

Aby uzyskać swoją zagraniczną historię kredytową pierwsze kroki powinniśmy skierować do jednego z banków, który w ramach wymiany transgranicznej podpisał umowę z Biurem Informacji Kredytowej.

BIK

Obecnie usługę transgranicznej wymiany informacji udostępniają cztery banki działające w Polsce: Citi Handlowy, Alior Bank, Deutsche Bank oraz Mercedes-Benz Bank Polska.

Korzyść dla Polaków i cudzoziemców

Korzyści z transgranicznej wymiany informacji odniosą także cudzoziemcy mieszkający w Polsce. Zarówno Polacy jak i cudzoziemcy, chcąc zaciągnąć zobowiązanie finansowe, wraz z wnioskiem
o kredyt w banku składają upoważnienie o pozyskanie za pośrednictwem BIK informacji dostępnych w zagranicznym biurze (informacje o zobowiązaniach w celu oceny zdolności kredytowej oraz analizy ryzyka kredytowego).

 – Dla nas uruchomiona przez BIK usługa jest szczególnie ważna, bo klient Citi Handlowy to klient globalny. Dużo podróżuje, często posiada już doświadczenie w pracy za granicą i jego historia kredytowa nie opiera się tylko o relacje z polskimi bankami. Dzięki systematycznemu rozszerzaniu transgranicznej wymiany informacji kredytowej na kolejne państwa Unii Europejskiej, nasi klienci mogą  wykazać się swoją pozytywną historią kredytową zdobytą w Anglii, Niemczech czy Włoszech. To znacznie zwiększa ich szansę nie tylko na uzyskanie kredytu, ale przede wszystkim otrzymanie go na lepszych warunkach – dodaje Agnieszka Perkowska, Rzecznik Klienta Citi Handlowy.

Znaczenie dostępu do danych na poziomie międzynarodowym

ACCIS, organizacja reprezentująca europejską branżę informacji kredytowej, dostrzega ogromne znaczenie dostępu do danych na poziomie międzynarodowym jako środka wspomagającego rozwój wspólnego rynku usług finansowych w Europie.

– ACCIS promuje upowszechnianie międzynarodowej wymiany danych pomiędzy swoimi członkami już od początku lat 90-tych XX wieku, poprzez stworzenie modelowej umowy regulującej dwustronną, międzynarodową wymianę danych dotyczących klientów. ACCIS wspiera działania na rzecz usprawniania międzynarodowej wymiany danych podejmowane przez swoją polską organizację członkowską BIK, wierząc, że przyczyni się ona znacząco do zapewnienia, przez działające w Polsce banki i innych kredytodawców, szerszego dostępu do finansowania zarówno polskim obywatelom mieszkającym w innych krajach Europy, jak i osobom innych narodowości żyjącym w Polsce – powiedział Neil Munroe, Prezes ACCIS.

Mechanizm międzynarodowej wymiany danych gwarantuje, że następuje ona z poszanowaniem przepisów o ochronie danych osobowych oraz z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, chroniąc tym samym klientów. Stanowi jednocześnie narzędzie wspierające kredytodawców w ocenie zdolności kredytowej.

Współpraca z ogromnym potencjałem

Choć w krajach Unii Europejskiej współpraca biur kredytowych staje się coraz bardziej powszechna, ma nadal olbrzymi potencjał rozwoju. BIK zamierza docierać do coraz szerszej grupy instytucji, dzięki którym możliwa jest wymiana transgraniczna – zarówno zagranicznych biur informacji kredytowych jak i banków.

– BIK jest już szóstą europejską firmą działającą w branży informacji kredytowej, z którą CRIF wymienia informacje, na wniosek współpracujących z nami kredytodawców. Nasza sieć nieustannie się rozwija, pozwalając nam na oferowanie usług o coraz wyższym poziomie jakości. Jesteśmy przekonani, że dzięki nowo podpisanej umowie będziemy mogli zapewnić łatwiejszy i szybszy dostęp do kredytów wszystkim gospodarstwom domowym, których członkowie mieszkają i pracują w Polsce oraz we Włoszech, lub przemieszczają się pomiędzy tymi krajami – powiedział Enrico Lodi, Dyrektor Generalny Biura Usług Kredytowych CRIF.

Podobna struktura raportów

W raportach zakres danych na temat kredytobiorcy różni się w zależności od kraju. Jednak co do zasady raporty mają podobną strukturę: obok danych identyfikacyjnych czy adresowych klienta zawierają informacje o zaciągniętych przez niego zobowiązaniach kredytowych, ich typie i wielkości, oraz o historii ich spłat.

Źródło: BIK