Zwrot lub brak opłat za inspekcję nieruchomości przed udzieleniem kredytów hipotecznych we wszystkich dostępnych walutach – oferta promocyjna Deutsche Bank Polska

Do końca września Deutsche Bank Polska przedłużył promocję dla kredytów mieszkaniowych w PLN, w ramach której opłata za inspekcję nieruchomości przed ich udzieleniem zostanie zwrócona Klientom po wypłacie całości lub pierwszej transzy przyznanej kwoty. Jednocześnie zniósł tę opłatę we wspomnianym okresie w przypadku kredytów konsolidacyjnych i pożyczek hipotecznych w PLN i EUR, a także kredytów mieszkaniowych w EUR i GBP.

Promocja w zakresie kredytów mieszkaniowych w PLN polega na zwrocie opłaty za inspekcję nieruchomości, poniesionej przez Kredytobiorcę w momencie składania wniosku, wynoszącej od 300 do 420 zł w zależności od typu nieruchomości. Zwrot ten następuje po wypłacie całości lub pierwszej transzy przyznanej kwoty na rachunek bieżącej obsługi kredytu, w terminie do 15-go dnia kolejnego miesiąca. Promocja dotyczy wniosków o kredyty mieszkaniowe w PLN, w przypadku których nie ma konieczności dostarczania operatu szacunkowego. Są nią objęte wszystkie kredyty, w tym udzielane w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” i dotacji NFOŚiGW.

Regulamin promocji:

https://www.deutschebank.pl/product-doc-7602194.bdoc?pm=text&pc=Regulamin-Promocji-%22Zwrot-oplaty-za-inspekcje-nieruchomosci-po-wyplacie-Kredytu%22

Do końca września można również skorzystać z promocji kredytów konsolidacyjnych i pożyczek hipotecznych w PLN i EUR, a także kredytów mieszkaniowych w EUR i GBP, w ramach której nie jest pobierana opłata za inspekcję nieruchomości przed ich udzieleniem. Oferta dotyczy kredytów i pożyczek, w przypadku których nie ma konieczności dostarczania operatu szacunkowego.

Regulamin promocji: 

https://www.deutschebank.pl/product-doc-7536677.bdoc?pm=text&pc=Regulamin-promocji—0-zl-za-inspekcje-przed-udzieleniem-Kredytu

źródło:  Deutsche Bank