Innowacyjna bojka analityczna T-Mobile zbada stan Wisły w Krakowie

T-Mobile kontynuuje misję wprowadzania innowacyjnych rozwiązań IoT, mających na celu ochronę środowiska i poprawę jakości życia mieszkańców. W odpowiedzi na potrzeby lokalnej społeczności oraz we współpracy ze Stowarzyszeniem Lepszy Kraków, zwodowaliśmy specjalistyczną bojkę analityczną przy stopniu wodnym Dąbie w Krakowie. Przez najbliższe trzy miesiące urządzenie będzie dostarczać cenne dane na temat jakości wody i stanu ekosystemu kaskady Górnej Wisły.
Bojka na bieżąco monitoruje zdefiniowane parametry wody takie jak: stężenie zawiesiny (zmętnienie), rozpuszczony tlen, temperaturę, przewodność i pH. W połączeniu z aplikacją, w której na bieżąco prezentowane są wyniki, pozwala to na wczesne wykrywanie zdarzeń związanych z zagrożeniem zanieczyszczenia wód. Co więcej, aplikacja pozwala ustawić częstotliwość pomiarów oraz progi alarmowe, po przekroczeniu których wysyłane są SMS-em alerty. Dodatkowo, bojka jest energooszczędna i nie wymaga dodatkowych wymian baterii dzięki ładowaniu przez panel słoneczny. Rozwiązanie zostało opracowane we współpracy z firmą Cortineq Sp. z o.o. w odpowiedzi na potrzebę ciągłego, zdalnego monitoringu parametrów środowiskowych.

Dzięki naszej bojce pomiarowej Kraków zyskuje dostęp do precyzyjnych danych, które są kluczowe dla ochrony środowiska wodnego i dalszego planowania miejskich inicjatyw ekologicznych” – mówi Piotr Biały, Dyrektor Sprzedaży Rynku Smart City & IoT T-Mobile Business Solutions. „Jesteśmy dumni, że możemy przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa ekologicznego i poprawy jakości życia mieszkańców Krakowa”.


Projekt w Krakowie nie tylko podkreśla zaangażowanie T-Mobile w promowanie zrównoważonego rozwoju, ale także demonstruje potencjał technologii IoT w monitorowaniu i ochronie środowiska naturalnego. Współpraca z lokalnymi stowarzyszeniami, takimi jak Lepszy Kraków, pozwala na skuteczną reakcję na specyficzne potrzeby społeczności oraz dostosowanie rozwiązań technologicznych do realnych wyzwań ekologicznych.

„Kwestia stanu jakości Wisły jest marginalizowana w naszej lokalnej debacie. Poprzez tę inicjatywę jako stowarzyszenie Lepszy Kraków chcemy zwrócić uwagę zarówno mieszkańców, jak i władz samorządowych, że oprócz poprawy stanu jakości powietrza istnieje w naszym otoczeniu szereg wyzwań w zakresie ochrony środowiska. Bulwary wiślane są wizytówką naszego miasta, miejscem, w którym uwielbiamy spędzać wolny czas. Nie możemy jednak skupiać się tylko na rewitalizacji nabrzeża. Dane gromadzone dzięki bojce analitycznej, dostarczonej przez firmę T-Mobile, pozwolą na pogłębienie badań prowadzonych m.in. przez hydrologów z krakowskich uczelni. Dzięki nim będziemy mieli lepszą wiedzę o stanie Wisły i tym, jakie należy podjąć wspólnie działania w celu jej ochrony” – podkreśla Marek Oramus, członek stowarzyszenia Lepszy Kraków.

Inicjatywa ta wpisuje się w szeroki zakres działań T-Mobile Polska na rzecz ochrony środowiska. Podobny projekt został już zrealizowany na Odrze, gdzie bojka pomiarowa pomogła w monitorowaniu jakości wody i wczesnym wykrywaniu potencjalnych zagrożeń dla ekosystemu.

W T-Mobile nieustannie poszukujemy nowych możliwości wykorzystania technologii na rzecz zrównoważonego rozwoju i jesteśmy otwarci na dalsze projekty, które będą wspierać polskie miasta i ich mieszkańców w dążeniu do lepszej przyszłości.

ŹRÓDŁOT-Mobile