Młodzi stawiają na przyszłość, wspiera ich w tym T-Mobile!

T-Mobile został partnerem strategicznym projektu „Zwolnieni z Teorii” – drugiej edycji ogólnopolskiej olimpiady, kierowanej do studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jej celem jest rozwój praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania projektami u młodych ludzi oraz inspirowanie ich do aktywności społecznej.

T-Mobile jako partner strategiczny „Zwolnionych z Teorii”, inwestuje w przyszłość młodych ludzi i angażuje się w ich rozwój zawodowy. Podczas olimpiady, T-Mobile będzie dzielić się z młodymi uczestnikami swoją wiedzą, doświadczeniem i innowacyjnymi technologiami. Pracownicy firmy udzielą merytorycznego wsparcia w roli mentorów, ponadto T-Mobile przekaże sprzęt technologiczny dla studentów i przydzieli nagrodę specjalną za najlepszy projekt technologiczny.

Udział firmy w projekcie to kolejny przykład na realizację działań z zakresu odpowiedzialnego biznesu (ang. Corporate Responisiblity) oraz realna pomoc dla młodzieży w zdobyciu praktycznego doświadczenia po szkole.

„Zwolnieni z Teorii” to praktyczna gra zespołowa, w której młodzi ludzie mają za zadanie przygotować projekt społeczny, zmieniający na lepsze lokalne otoczenie. Uczestnicy wspólnie szukają pomysłu na najciekawsze działanie, a następnie, przy wsparciu mentorów, wcielają je w życie. Na zakończenie, każdy finalista otrzyma międzynarodowy certyfikat sygnowany przez Project Management Institute R.E.P. W pierwszej edycji olimpiady wzięło udział 7 tys. uczniów. Zrealizowali oni 339 projektów, które razem dotarły do 0,5 mln beneficjentów. Olimpiadę organizuje Social Wolves – start-up społeczny z Polski.

Patronat honorowy nad projektem objęła Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska oraz Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. Projekt został uhonorowany licznymi nagrodami oraz cieszy się poparciem uznanych osobistości świata biznesu, mediów i organizacji społecznych. W Kapitule olimpiady zasiadają m.in. Marian Owerko, Jerzy Baczyński, Anda Rottenberg czy Jerzy Koźmiński.

Do udziału w programie można zgłaszać się do 30 listopada 2015 r. na stroniewww.zwolnienizteorii.pl. Czas na realizację projektów zespoły mają do 31 marca 2016 r. W kwietniu 2016 r. odbędzie się Wielki Finał programu, podczas którego zostaną nagrodzone najlepsze projekty z tegorocznej edycji.

Partnerami strategicznymi olimpiady „Zwolnieni z Teorii” są T-Mobile, Fundacja PZU,  oraz Bank Zachodni WBK. Partnerem merytorycznym  programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

źródło: T-Mobile