Przeniesienie jakości komunikacji przedsiębiorstw na wyższy poziom kluczowe dla cyfrowej transformacji

Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Avaya przez firmę IDC, najważniejsze przeszkody hamujące wdrażanie zintegrowanych rozwiązań komunikacyjnych to obawa przed kosztami przedsięwzięcia oraz niewystarczające umiejętności użytkowników końcowych. Opowiedziało się za tym odpowiednio 35% i 32% respondentów – członków zarządów przedsiębiorstw, którzy wzięli udział w badaniu. Na trzecim miejscu (30%) znalazło się wcześniejsze korzystanie w firmie z alternatywnych rozwiązań konsumenckich.

Stosowanie nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych umożliwia lepszą obsługę klientów, pozwala podnosić wydajność pracy, poziom zadowolenia pracowników i w efekcie – poprawiać wyniki biznesowe przedsiębiorstw. Powodzenie samego wdrożenia oraz uzyskanie pełnych korzyści ze spójnego systemu komunikacyjnego zależy jednak od opracowania kompleksowego planu uwzględniającego analizę zastanej sytuacji oraz szereg czynników technologicznych, organizacyjnych i finansowych specyficznych dla danej organizacji.

– Wdrażanie systemów Unified Communications jest podstawą cyfrowej transformacji przedsiębiorstw. Badania IDC pokazały – a nasze obserwacje to potwierdzają – że główną motywacją do wdrażania tych rozwiązań jest wzrost jakości obsługi klienta i wzrost wydajności pracy. A to oznacza, że nakłady na zakup i wdrożenie rozwiązania, a także na szkolenia pozwalające pracownikom w pełni wykorzystywać ich możliwości, należy traktować tak, jak inwestycje: inwestycje w przyszłość firmy i w przyszłość zatrudnionych w niej ludzi – powiedział Artur Chmielewski, dyrektor zarządzający Avaya Poland.

Narzędzia komunikacyjne dla przedsiębiorstw umożliwiają ścisłą integrację z innymi systemami informatycznymi. Dzięki temu stają się integralną częścią procesów biznesowych w nowoczesnym przedsiębiorstwie. Zaczynając od najprostszych aspektów takich jak automatyczne wykorzystywanie i prezentowanie informacji z firmowej książki adresowej, sprawdzanie dostępności pracownika itp., aż po bardziej wyrafinowane jak inicjowanie interakcji komunikacyjnych poprzez zdarzenia zewnętrzne w stosunku do systemów komunikacyjnych jak np. automatyczne formowanie zespołów kryzysowych wywołanych alarmem z innych systemów przedsiębiorstwa, natychmiastowe zwoływanie wideokonferencji.

Współczesne rozwiązania dla przedsiębiorstw są tworzone z myślą o spełnianiu specyficznych wymagań stawianych przez firmy: zapewniają znacznie wyższy poziom bezpieczeństwa i komfort pracy, a zarazem umożliwiają skuteczną integrację wszystkich kanałów komunikacji stosowanych w danej organizacji: poczty elektronicznej, telefonów stacjonarnych i komórkowych, wideo, czata oraz innych systemów IT. Jednak bez pełnego zaangażowania użytkowników końcowych nawet najbardziej efektywne rozwiązania nie zostaną właściwie wykorzystane – dodał Artur Chmielewski.

Badanie zostało przeprowadzone przez IDC na zlecenie firmy Avaya w styczniu 2018 roku. W badaniu wzięło udział 751 członków zarządu przedsiębiorstw oraz 600 pracowników z 15 krajów. Badanie miało na celu przedstawienie pełnego obrazu wykorzystania i podejścia do technologii komunikacyjnych
w biznesie.

ŹRÓDŁOAvaya