Transformacja cyfrowa i digitalizacja w sektorze faktoringowym

Postępująca i coraz bardziej zaawansowana transformacja cyfrowa przedsiębiorstw dotyka także branżę faktoringową. Głównym celem digitalizacji jest zapewnienie klientom wygody oraz szybkiej i sprawnej obsługi, a samemu rynkowi wzrostu, tym bardziej że zainteresowanie usługą nadal utrzymuje się na wysokim poziomie.

Wiodące firmy faktoringowe konsekwentnie implementują nowe rozwiązania i produkty, mimo że dynamika wzrostu w sektorze nie jest tak imponująca jak w ostatnich latach. Wdrożenie innowacyjnych narzędzi ma nie tylko usprawnić komfort nawiązywania współpracy, ale również dotrzeć z ofertą do zupełnie nowych odbiorców, którzy do tej pory w ogóle nie korzystali z usługi faktoringu. Digitalizacja oraz transformacja cyfrowa sprawiają, że biznes w coraz większym zakresie przenosi się z kanałów tradycyjnych do szeroko pojętego online’u. Wystarczy wspomnieć o zdalnym zawieraniu umów, przez Internet, w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca. Poza tym wdrażane są szybkie płatności, a także automatyzacja w zakresie samych rozliczeń.

Skraca się również czas oczekiwania na środki. Firmy faktoringowe coraz szybciej rozpatrują wnioski, wprowadzając wiele usprawnień, mających docelowo jeszcze bardziej podnieść komfort korzystania z faktoringu, także w obszarze codziennego zgłaszania nowych dokumentów płatniczych. Istnieją rozwiązania, które pozwalają przedsiębiorcom otrzymać środki za wystawione faktury w ciągu zaledwie kilku godzin.

Udział rynkowy BNP Paribas Faktoring wynosi prawie 20%. Celem biznesowym jest natomiast wydłużenie relacji z klientem. Im więcej informacji będzie on w stanie zdobyć samodzielnie, tym więcej czasu jego opiekun uzyska na rozmowę na temat potencjalnych kierunków rozwoju współpracy. W kontekście dostarczenia przez klienta danych, firma stawia na automatyzację oraz ograniczenie wymogów dotyczących dokumentów. Z perspektywy faktoranta, oznacza to zarówno mniej uciążliwy proces przedłużenia limitu, jak i jego skrócenie. Całość będzie praktycznie zamykać się w ciągu 24 godzin. 

Sposobem na wydłużenie wspomnianych relacji jest wdrożenie inteligentnych algorytmów oraz automatycznych procesów do obsługi faktoringu. Przykładem może być nasz system faktoringowy e-trade, czyli system online dedykowany do obsługi transakcji faktoringowych.  Charakteryzuje się swobodną wymianą danych pomiędzy klientem a faktorem przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa i jakości, intuicyjnością w zakresie obsługi oraz wieloma raportami sprawozdawczymi, z możliwością definiowania pod konkretne potrzeby faktoranta.  Celem cyfryzacji jest również automatyzacja środowiska pracy. Ponadto, zmiany obejmują wewnętrzne procesy oceny ryzyka kredytowego transakcji, niezbędnego do przedłużenia limitu. Wymaga on zaangażowania klienta pod względem dostarczenia wymaganych przez faktora danych – mówi Eliza Wyrzykowska, członkini zarządu w BNP Paribas Faktoring.

Klienci, którzy po raz pierwszy korzystają z faktoringu, priorytetowo traktują otrzymanie przelewu za fakturę w możliwie najkrótszym terminie. Nie są zainteresowani momentem wydania decyzji kredytowej czy podpisania umowy. Nadrzędną potrzebą jest szybki dostęp do gotówki. W wielu przypadkach czas otrzymania środków wydłuża się ze względu na oczekiwanie na zatwierdzenie cesji wierzytelności lub potwierdzenie faktury przez odbiorcę. Jest to jednak czynnik zupełnie niezależny zarówno od faktora, jak i faktoranta.

ŹRÓDŁOBNP Paribas Faktoring Sp. z o.o.