Allianz Partners notuje rekordowe wyniki za 2023 rok we wszystkich obszarach działalności

Kluczowe dane:

  • Przychody w 2023 r.: 9,3 mld euro (+13% w porównaniu do 2022 r.)
  • Zysk operacyjny: 301,2 mln euro (+5,8% w porównaniu do 2022 r.)
  • Wskaźnik szkodowo-kosztowy: 97,3% dla ubezpieczeń i usług asystorskich, 96,2% tylko dla ubezpieczeń
  • 72,9 mln – tyle razy pomagaliśmy naszym klientom na całym świecie, co odpowiada 200 tysiącom spraw dziennie

Allianz Partners, lider usług ubezpieczeniowych i assistance na świecie, ogłosił wyniki finansowe za 2023 rok. Przychody osiągnęły poziom 9,3 mld euro, a zysk operacyjny wyniósł 301,2 mln euro. Tym samym Allianz Partners osiągnął najlepsze wyniki w historii firmy, a wszystkie linie produktowe odniosły stabilne wzrosty. Rozwój był efektem osiągnięć w dziale podróży międzynarodowych, dwucyfrowego wzrostu w segmencie mobilności & assistance oraz rekordowego wzrostu o 23,4% w sektorze zdrowotnym Allianz Partners.

Przekrój przez wszystkie obszary działalności Allianz Partners:

– W obszarze zdrowia szczególnie dobre wyniki są efektem organicznego wzrostu zwłaszcza w  segmencie MŚP oraz nowym lokalnym partnerstwom ubezpieczeniowym.

– Dynamiczny rozwój działalności assistance był w dużej mierze rezultatem zwiększenia przychodów w obszarach mobilności oraz home & easy living. Sukces w obszarze mobilności był możliwy dzięki współpracy z istniejącymi oraz nowymi klientami w Europie i Ameryce Północnej.

– Wzrost w zakresie ubezpieczeń turystycznych to efekt dobrych wyników w regionie Azji, Australii i Oceanii, w Ameryce Północnej i Europie.

Wyniki w poszczególnych obszarach biznesowych Allianz Partners:

Obszar zdrowia odnotował znaczny wzrost (o 23,4%), osiągając w ubiegłym roku przychody w wysokości 2,959 mld euro. 

Firma kontynuowała dwucyfrowy wzrost przychodów dzięki organicznemu rozwojowi zwłaszcza w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) na całym świecie oraz dzięki nowym partnerstwom z lokalnymi ubezpieczycielami. Transgraniczne ubezpieczenia zdrowotne, usługi i administracja zostały wzmocnione przez znaczny wzrost zasięgu regionalnego za sprawą dodatkowych centrów wsparcia operacyjnego dla klientów w regionie Azji i Pacyfiku oraz na Bliskim Wschodzie. Allianz Partners przewiduje możliwość skalowania biznesu w kolejnych latach dzięki wprowadzeniu cyfrowych usług opieki zdrowotnej i platformie Lumi, z której w 2023 roku skorzystało już ponad milion użytkowników.

W ubezpieczeniach turystycznych wzrost wyniósł 8%, co w 2023 roku przełożyło się na przychody w wysokości 3,297 mld euro.

Rozwój w tym obszarze był efektem wzrostów w regionie Azji i Pacyfiku, Ameryce Północnej i Europie. Ożywienie w podróżach w Australii i Nowej Zelandii, po zniesieniu wszystkich ograniczeń, spowodowało wzrost liczby podróży w regionie Azji i Pacyfiku. Ponownie ogromną popularnością cieszyły się podróże po Ameryce Północnej, co przyczyniło się do dalszego wzrostu liczby kanałów offline i sprzedaży B2C. Wzrost w Europie był spotęgowany przede wszystkim przez sektor usług finansowych w Wielkiej Brytanii, a także linie lotnicze i biura podróży we Francji. Po niedawnym uruchomieniu aplikacji mobilnej allyz – Allianz Partners kontynuuje ekspansję i inwestycje w cyfrowe platformy dla klientów.

Obszar mobilności & assistance zakończył 2023 rok z 2,902 mld euro przychodów, co oznacza wzrost o 11,2% rok do roku. 

W obszarze pomocy drogowej zanotowano silny wzrost na rynkach europejskich, w szczególności we Francji, Hiszpanii i Szwajcarii, a także w Ameryce Łacińskiej (głównie w Brazylii). W obszarze assistance domowego dobre wyniki uzyskano w całej Europie, przede wszystkim w Niemczech i Austrii, a także w Australii. Obszar Easy Living, świadczący usługi w zakresie ułatwiania życia codziennego (takie jak np. wsparcie rehabilitacyjne), rósł rok do roku głównie dzięki nowym klientom w Europie Wschodniej. Działalność w zakresie zarządzania urządzeniami mobilnymi i ryzykiem cyfrowym (MDDR) pozostała ogólnie stabilna, przy czym znaczny wzrost odnotowano w Indiach, Hiszpanii i Francji, przy jednoczesnej sanacji portfela na wybranych rynkach. 8-proc. wzrost przychodów w obszarze mobilności opiera się na dotychczasowych relacjach z klientami, pozyskaniu nowych partnerów na rynkach europejskich i azjatyckich, Embedded Insurance oraz wzroście liczby ubezpieczeń specjalnych (w szczególności w zakresie nowej i mikromobilności). Linia biznesowa dot. mobilności z powodzeniem weszła na rynek amerykański, z perspektywą dalszego wzrostu w 2024 roku.

Rok 2023 był kolejnym rekordowym rokiem dla Allianz Partners pod względem całkowitych przychodów i zysków po fantastycznych wynikach w 2022 roku. Branża turystyczna nadal się rozwija, nasza działalność w zakresie opieki zdrowotnej odnotowała ogromny wzrost, a aktywność w zakresie pomocy i mobilności na całym świecie nabrała rozpędu. Nasz rozwój opiera się na solidnych fundamentach, ponieważ inwestujemy w cyfryzację naszych usług, zapewniając jednocześnie najwyższy poziom zadowolenia klientów – skomentował Tomas Kunzmann, prezes zarządu Allianz Partners.

Dzięki dobrym wynikom finansowym Allianz Partners znajduje się w czołówce transformacji branży ubezpieczeniowej. Nieustannie wprowadzamy innowacje i inwestujemy znaczne środki w transformację cyfrową, w tym we wdrażanie naszej wiodącej na rynku platformy cyfrowej allyz we wszystkich obszarach biznesowych. Dzięki zaangażowaniu zespołu zatrudniającego ponad 22 tys. pracowników na całym świecie, jestem bardzo pozytywnie nastawiony w kontekście perspektyw na nadchodzące lata i tego, że jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia celu, jakim jest podwojenie przychodów do 2030 roku – dodał Tomas Kunzmann.

ŹRÓDŁOAllianz Partners