Aviva obejmie 100 proc. udziałów w Expanderze

Aviva podpisała z Innova Capital umowę, na podstawie której przejmie 100 proc. udziałów w Expander Advisors – jednej z największych firm doradztwa finansowego w Polsce. Expander, zgodnie ze swoją strategią rozwoju, pozyska nowego partnera kapitałowego i produktowego. Umowa zostanie zrealizowana pod warunkiem uzyskania zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Inwestycja w Expandera jest kolejnym krokiem w realizacji strategii Avivy w Polsce, zakładającej obecność w wielu kanałach sprzedaży ubezpieczeń i innych produktów finansowych. Strategia zakłada zarazem koncentrację na kanałach własnych i wyłącznych. Aviva rozwija więc nadal własną sieć agentów ubezpieczeniowych, kanał direct sprzedający przez telefon i internet, a od 2014 roku także nową sieć placówek – Centrum Finansów Aviva. Dotychczas powstało 11 placówek Centrum Finansów Aviva w dużych miastach.

Kilkanaście miesięcy funkcjonowania Centrum Finansów Aviva potwierdziło, że nasz model biznesowy sprawdza się. Dzięki temu uzyskaliśmy zgodę akcjonariuszy na zwiększenie skali działania sieci placówek oferujących ubezpieczenia, inwestycje i kredyty. Przejęcie jednej z najlepszych sieci doradztwa finansowego w Polsce znacznie przyspiesza realizację tej strategii. W ten sposób ogłaszamy dziś kolejny etap rozwoju Avivy w Polsce. Wysoko oceniamy ofertę produktową i standardy relacji z klientami Expandera. Kontynuując model niezależnego doradztwa finansowego i łącząc najlepsze praktyki obu firm, zapewnimy klientom najwyższy poziom obsługi – mówi Adam Uszpolewicz, prezes Avivy w Polsce.

Współpraca z mocnym, renomowanym partnerem jest gwarancją realizacji naszej strategii umacniania pozycji lidera w branży doradczej. Dzięki współpracy z Avivą zyskujemy wyjątkową przewagę konkurencyjną i nowe perspektywy wzrostu – mówi Andrzej Oślizło, prezes Expander Advisors.

Expander to najbardziej doświadczona niezależna sieć doradztwa finansowego w Polsce. Działa na rynku od 15 lat. Posiada blisko 100 oddziałów w 50 miastach. Za pośrednictwem Expandera udzielany jest co 10 kredyt hipoteczny w Polsce. W ofercie Expandera są produkty kredytowe, inwestycyjne i ubezpieczeniowe kilkudziesięciu instytucji finansowych.

Po uzyskaniu zgody UOKiK i przejęciu udziałów w Expanderze, Aviva, wspólnie z przejmowaną spółką, wypracuje optymalny model biznesowy. Planowana zmiana właściciela nie zmienia bieżącej działalności Expandera. Również placówki Centrum Finansów Aviva kontynuują dotychczasową działalność.

Docelowy model funkcjonowania Expandera oraz Centrum Finansów Aviva wypracujemy wspólnie i gdy będziemy gotowi, przedstawimy go wszystkim zainteresowanym. Będzie to nadal model niezależnego doradztwa finansowego – podkreśla Adam Uszpolewicz.

źródło: AVIVA