Coraz więcej wypadków w szkole i pracy

Wakacje trwają w najlepsze, jednak za chwilę najmłodsi wrócą do szkół, a starsi do pracy, czyli miejsc, w których na co dzień spędzamy najwięcej czasu. Mimo edukowania w kwestii bezpieczeństwa liczba wypadków w obu tych sferach z roku na rok wzrasta. Jak wynika ze statystyk GUS-u, w I kwartale 2023 roku zgłoszono ponad 14 tys. wypadków w pracy, to o 28,7% więcej niż w tym samym czasie rok wcześniej. Nie wszyscy Polacy są przygotowani na skutki nieszczęśliwych zdarzeń. 

Wypadki w pracy, również na home office

Choć myśląc o wypadkach, pierwsze na myśl przychodzą zdarzenia komunikacyjne, to według danych nie one najczęściej przydarzają się Polakom. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w I kwartale 2023 r. osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy było 14,3 tys. (w tym 40 osób podczas wykonywania pracy zdalnej); to o 28,7% więcej niż w I kwartale 2022 r.

Na najczęstszą przyczynę wszystkich wypadków wskazuje się uderzenie w nieruchomy obiekt, np. ścianę, biurko (33%). 78% osób doznało urazu kończyn. Co istotne, w ponad 41% zdarzeń do wypadku doszło przez nieprawidłowe zachowanie się pracownika[1].

Analizując dane ZUS-u za 2022 rok, widzimy, że zarejestrowano 27 mln zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy. Liczba absencji wyniosła łącznie 288,8 mln dni. To uświadamia, jak ważne jest posiadanie zabezpieczenia, które zapewni nam odpowiedni dostęp do świadczeń medycznych w razie niespodziewanego wypadku i pozwoli na spokojny powrót do zdrowia – zauważa Rafał Juszkiewicz, ekspert Wiener.

Narażeni w szkołach i przedszkolach

Według danych z portalu gov.pl[2], w roku szkolnym 2021/2022 wypadki miało 23,5 tys. uczniów. Dzieci narażone są na urazy praktycznie wszędzie: podczas przerw, na boiskach czy placach zabaw, w korytarzach oraz salach lekcyjnych.

Za jedne z najczęstszych powodów wypadków w szkołach podaje się nieuwagę ucznia oraz działania nieumyślne innej osoby. Trudno zapobiec tak losowym sytuacjom, tym bardziej je przewidzieć. Wykupując ubezpieczenie dzieciom, możemy być spokojni o ich codzienną edukację. W tym przypadku szczególnie sprawdzi się Pakiet OŚWIATA, który chroni dziecko w szkole i poza nią dodaje Rafał Juszkiewicz, ekspert Wiener.

Warto się ubezpieczyć na wszelki wypadek

By zapewnić poczucie bezpieczeństwa w obliczu rosnącej liczby przypadków nieszczęśliwych zdarzeń, powstały ubezpieczenia wypadkowo-chorobowe, które zapewniają finansowy komfort w razie nieszczęśliwego zdarzenia. Przykładem może być Pakiet NA WSZELKI WYPADEK od Wienera, który zabezpiecza w razie czasowej niezdolności do pracy lub nauki w następstwie nieszczęśliwego wypadku. W ramach pakietu można uzyskać wypłatę dziennego zasiłku, niezależnie, czy poszkodowany przebywa w szpitalu, czy został skierowany do dłuższego leczenia w domu.

W ramach ochrony zwrócone zostaną nie tylko koszty leczenia, ale również zakupu środków wspomagających proces leczenia. W przypadku poważniejszych urazów Wiener pokryje wydatki związane z  przystosowaniem do życia po takim zdarzeniu. Co więcej, ochrona obejmuje także pomoc i świadczenia związane z chorobą, jej diagnostyką, a także ekspercką opinię medyczną w zakresie jej leczenia.

Trudno przewidzieć wypadki losowe i ich skutki, dlatego warto być przygotowanym na każdą okoliczność i w stresujących sytuacjach skupić się na tym, co najważniejsze – spokojnym powrocie do zdrowia.

[1] https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/warunki-pracy-wypadki-przy-pracy/wypadki-przy-pracy-w-i-kwartale-2023-roku-dane-wstepne,3,51.html

[2] https://dane.gov.pl/pl/dataset/40/resource/45546/table?page=1&per_page=20&q=&sort=

ŹRÓDŁOWiener