Dobre ubezpieczenie szkolne

Intensywne przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego to okres wielu ważnych decyzji. Istotną rolą szkoły jest zadbanie o dobrą umowę ubezpieczenia NNW dla dzieci. Warto wybrać korzystną ofertę doświadczonego ubezpieczyciela i zyskać dodatkowe korzyści, jak. np. dofinansowanie szkolnych obiadów dla dzieci.

Koniec wakacji to w wielu domach czas zwiększonej gotowości. Trzeba przygotować dzieci do szkoły: skompletować podręczniki, książki, piórniki. Już od pierwszych dni sierpnia w gotowości są także szkoły. Przygotowanie do nowego roku szkolnego to szereg ważnych zadań i decyzji. Układanie planu, przydzielanie wychowawców – cała szkolna organizacja już od pierwszego września musi działać bez zarzutu.

Jednym z istotnych zadań szkoły jest zadbanie o bezpieczeństwo dzieci, w tym także wybór partnera do zawarcia umowy grupowego ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków. Szkoła może negocjować z ubezpieczycielem dobre warunki ubezpieczenia, jakimi zostaną objęci uczniowie oraz niską składkę. Ostateczną decyzję o przystąpieniu do ubezpieczenia podejmują oczywiście rodzice. Każdy, kto choć raz był w szkole, wie jak żywiołowy przebieg mogą mieć dziecięce zabawy podczas przerw. Niestety, nie zawsze czujne oko nauczyciela wystarczy, by uchronić dzieci przed drobnym nieszczęściem. Najczęściej uczniom przytrafia się zwichnięcie palca, skręcenie stawu skokowego czy złamanie ręki.

Jak wynika z danych Biura Rzecznika Ubezpieczonych, większość dzieci w Polsce objęta jest szkolnym ubezpieczeniem grupowym. Z zakupionej w szkole ochrony korzysta ok. 80% uczniów. Wielu z nich posiada ubezpieczenie szkolne w InterRisk, jednym z najbardziej doświadczonych w tym obszarze towarzystw ubezpieczeń na polskim rynku, wywodzącym się z dawnego Szkolnego Towarzystwa Ubezpieczeń.

Podejście InterRisk do ubezpieczenia NNW odzwierciedla szerokie spojrzenie na potrzeby wszystkich uczestników procesu ubezpieczenia. Przede wszystkim korzystają dzieci. W zamian za składkę 40 – 50 zł, wysokość odszkodowania w sytuacji drobnych kontuzji (skręcenie, zwichnięcie itp.) może wynosić około 400 zł. Dodatkowo, szkoły objęte przez InterRisk ochroną grupowego ubezpieczenia NNW EDUPlus mogą otrzymać dofinansowanie szkolnych posiłków, bądź wsparcie finansowe dla innych społecznie pożytecznych akcji podejmowanych przez szkołę, np. zwiększających bezpieczeństwo dzieci. Szkoła może otrzymać dofinansowanie w wysokości 15% opłaconej składki – co oznacza nawet kilkaset złotych, które może sfinansować średnio 500 lub nawet 1.000 obiadów na szkołę. To ważna społecznie inicjatywa. Często szkolny obiad jest jedynym ciepłym posiłkiem dziecka w ciągu dnia. Skorzystać mogą także nauczyciele korzystając z ubezpieczenia na bardzo korzystnych warunkach. Rodzice natomiast ubezpieczając dziecko otrzymują dodatkowe zniżki na inne ubezpieczenia InterRisk: majątkowe, osobowe i komunikacyjne.

źródło: InterRisk