Dobre wyniki TUW PZUW w 2020 roku

Większy od zakładanego o 14 proc. przypis składki brutto w wysokości 633,2 mln zł i wyższy względem planów o prawie 27 proc. wynik techniczny na poziomie 19,1 mln zł – to największe sukcesy TUW Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych w 2020 roku. Dla należącego do Grupy PZU Towarzystwa był to rekordowy rok pod względem liczby ubezpieczanych członków, która wzrosła o 50 – do ponad 430.

Po zaledwie czterech pełnych latach działalności TUW PZUW stał się liderem rynku ubezpieczeń wzajemnych w Polsce, zdobywając w nim prawie jedną trzecią udziału. – Osiągnęliśmy świetne wyniki mimo turbulencji spowodowanych pandemią Covid-19. To dowód na to, że nasz rozwój jest oparty na solidnych podstawach i dobrze rokuje na przyszłość. Sprzedajemy dużo i rentownie. W perspektywie nowej Strategii Grupy PZU na lata 2021-2024 mamy ambicję osiągnąć miliard złotych z przypisu składki. Dzięki temu nie tylko utrzymamy pozycję lidera na rynku ubezpieczeń wzajemnych, ale trafimy do pierwszej dziesiątki największych zakładów ubezpieczeniowych w Polsce – mówi prezes TUW PZUW Rafał Kiliński.

Składka przypisana brutto TUW PZUW była w 2020 roku wyższa od planów o 77,6 mln zł, a wynik techniczny – o prawie 4 mln zł. Stopa zwrotu z kapitału wyniosła 5,2 proc., a wskaźnik mieszany (COR) dla ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych – 81,6 proc.

Potwierdzeniem silnej pozycji Towarzystwa jest utrzymanie w 2020 roku przez międzynarodową agencję S&P Global Ratings ratingu siły finansowej TUW PZUW na poziomie A-. TUW PZUW jest jedynym towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych w Polsce, które legitymuje się ratingiem tej prestiżowej agencji.

Sukcesem minionego roku było dla TUW PZUW pozyskanie dużej grupy szpitali z województwa łódzkiego, Zespołu Elektrowni Dolna Odra oraz umowa z Tauron Polska Energia, a w obszarze affinity umowy z dwoma dużymi podmiotami z sektora energetycznego. – W obszarze affinity liczba naszych członków wzrosła o jedną trzecią, a w ubezpieczeniach zdrowotnych – prawie trzykrotnie. Rozwijamy też nowe produkty. W 2020 roku poszerzyliśmy ofertę o ubezpieczenie utraty zysku na skutek uszkodzenia maszyn. Wspieramy jednocześnie naszych biznesowych partnerów w zielonej transformacji i produkcji energii ze źródeł odnawialnych, ubezpieczając na korzystnych warunkach farmy wiatrowe, fotowoltaiczne i biogazownie – wyjaśnia prezes Kiliński.

W krytycznym okresie pandemii TUW PZUW wspiera jednocześnie służby medyczne w walce z COVID-19. Na ten cel przeznaczył w 2020 roku prawie połowę swojego budżetu prewencyjnego. Sfinansował zakup środków ochrony dla szpitali i zaangażował się w przekazywanie im tzw. opasek życia i zakup bezprzewodowych stetoskopów. To nowoczesny sprzęt, który umożliwia zdalne monitorowanie zdrowia pacjentów i pozwala lekarzom ograniczać ryzykowne kontakty z zakażonymi. – Idea ubezpieczeń wzajemnych polega na ofiarności i pomocy. W obliczu pandemii ta pomoc jest szczególnie potrzebna. Niesiemy ją z zaangażowaniem – podkreśla Rafał Kiliński.

TUW PZUW ubezpiecza klientów korporacyjnych, w tym podmioty gospodarcze, medyczne, samorządy i instytucje administracji publicznej, a także uczelnie i instytucje kościelne. Specjalizuje się w ubezpieczeniach majątkowych, odpowiedzialności cywilnej, zdrowotnych i komunikacyjnych. Działa na zasadzie non-profit. Ubezpieczeni w TUW PZUW są jednocześnie jego członkami i wspólnie decydują o podziale wypracowanego zysku.

Według raportu Global 500, opublikowanego w 2019 roku, TUW PZUW był drugim pod względem dynamiki rozwoju towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych na świecie.

ŹRÓDŁOGrupa PZU