„Finansowa dwudziestolatka” podczas XIV Europejskiego Forum Bankowo-Ubezpieczeniowego

Już zaledwie tydzień pozostał do XIV Europejskiego Forum Bankowo-Ubezpieczeniowego, które odbędzie się w dn. 28-29 maja br. w Warszawie. Organizatorem wydarzenia jest Grupa Ubezpieczeniowa Europa.

Podczas konferencji wystąpią wybitne osobowości życia publicznego i eksperci branży finansowej, m.in. Prezydent Aleksander Kwaśniewski, prezes NBP prof. Marek Belka i dr Leszek Czarnecki. W Forum będzie uczestniczyć ok. 200 osób, w tym prezesi banków i przedstawiciele kluczowych instytucji finansowych, mający decydujący wpływ na kształt rynku bankowego i ubezpieczeniowego w Polsce. Ideę tegorocznej konferencji wyraża jej tytuł „Finansowa dwudziestolatka”.

– Tegoroczne Forum ma dla nas szczególne znaczenie, ponieważ odbywa się w roku, w którym obchodzimy dwudziestolecie działalności Grupy Europa. To dla nas impuls, aby zrobić solidny bilans ostatnich dwóch dekad, a także porozmawiać w gronie ekspertów o trendach i kondycji branży w kolejnych dekadach – mówi Jacek Podoba, prezes Grupy Ubezpieczeniowej Europa.

Uczestnicy Forum przeanalizują rozwój polskiego rynku w ostatnim dwudziestoleciu, ze szczególnym naciskiem na sektor finansowy. Przyjrzą się przemianom, które rewolucjonizują i zmieniają podejście Polaków do gospodarowania pieniędzmi. Będą też poszukiwać odpowiedzi na pytania, jak progres technologiczny w najbliższych 20 latach, postępująca digitalizacja oraz ewolucja oczekiwań i postaw klientów wpłyną na polski rynek usług finansowych.

Bieżące informacje z EFBU będzie można śledzić na kanale Twitter https://twitter.com/grupaeuropa. Patronami Forum są: Związek Banków Polskich, Polska Izba Ubezpieczeń oraz Bankier.pl.

źródło: TU Europa