Grupa Gothaer zwiększyła udział rynkowy w 2014 roku

Niemiecka Grupa Gothaer w 2014 roku rozwijała się znacznie szybciej niż cały rynek. Przypis składki brutto Grupy wzrósł o 4,9%, a zysk netto wyniósł 122 mln euro. 570 milionów zł składki przypisanej brutto, wynik finansowy netto 1,6 mln zł oraz wzrost udziału ubezpieczeń majątkowych pozakomunikacyjnych w portfelu spółki – to wyniki polskiej spółki Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w 2014 roku. W minionym roku spółka osiągnęła ponadrynkowe wyniki dzięki konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju i dywersyfikacji ryzyka przejawiającej się postępującym równoważeniem zaangażowania w poszczególne linie produktowe.

– W otoczeniu dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych i trwającej wojny cenowej, w 2014 roku osiągnęliśmy cele założone w naszej strategii. W stosunku do 2013 roku zebraliśmy więcej składek i utrzymaliśmy najważniejsze wskaźniki finansowe. W minionym roku zamknęliśmy kolejne etapy procesu restrukturyzacji naszej spółki i na ten moment zrealizowaliśmy już większość założeń wynikających ze strategii Go2016. W bieżącym roku stawiamy na zrównoważony rozwój spółki, zwiększamy dostępność testując nowe rozwiązania dystrybucyjne oraz konsekwentnie dywersyfikujemy ofertę produktową. Systematycznie równoważymy sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych i pozostałych linii. Widzimy, że konsekwentnie wdrażany przez nas model działania jest słuszny, pozwala osiągać zadawalające rezultaty oraz dostosowuje nasze struktury i procesy do zmieniającego się zachowania klientów oraz postępującej cyfryzacji – mówi Anna Włodarczyk-Moczkowska, prezes zarządu Gothaer TU S.A.

W 2014 r. Gothaer TU S.A. osiągnął 569,86 mln zł składki przypisanej brutto, co oznacza ponad 13% wzrost w stosunku do roku poprzedniego (w 2013 r.: 502,7 mln zł). Zysk netto wyniósł  1,6 mln zł. Wzrost składki o ponad 60 mln zł spółka zawdzięcza zarówno segmentowi detalicznemu jak i korporacyjnemu. Ubiegły rok był kolejnym, w którym spółka odnotowała sporą dynamiką sprzedaży ubezpieczeń dla firm. W segmencie ubezpieczeń skierowanych do klientów indywidualnych, Gothaer TU S.A. podążając w kierunku zrównoważonej struktury portfela, zwiększyło udział ubezpieczeń osobowych i majątkowych względem ubezpieczeń komunikacyjnych. Wynik finansowy spółki to wypadkowa przede wszystkim takich czynników jak: racjonalna ofensywa produktowa i efektywne różnicowanie źródeł dochodów, optymalizacja działalności operacyjnej i poprawa wskaźników kosztowych, zwiększanie dostępności kanału agencyjnego oraz konsekwentna poprawa jakości obsługi.

W 2014 r. wartość kapitałów własnych spółki wzrosła o ponad połowę do 117 mln zł. Środki własne o blisko 50 mln zł przekraczały wymagany margines wypłacalności, co oznacza 169% wskaźnik wypłacalności. Dzięki dywersyfikacji struktury portfela, Gothaer TU S.A. poprawił wynik techniczny o ponad 5 mln zł.

Bezpośrednia likwidacja szkód, Solvency II, racjonalizacja cen oraz mobilna rewolucja to w ocenie Gothaer TU S.A. najważniejsze wyzwania, przed jakimi stoją ubezpieczyciele w 2015 roku.
Bezpośrednia likwidacja szkód to najlepszy kierunek dla branży ubezpieczeniowej, który z pewnością wpłynie na poprawę jakości usług, a w konsekwencji na większe zaufanie klientów do ubezpieczycieli. W obszarze dostosowania do wymogów Solvency II branża wchodzi w finalna fazę wdrożenia i stosowania wymogów. Polityka cenowa wraz z mobilną rewolucją będą stanowiły o przewagach konkurencyjnych ubezpieczycieli – prognozuje prezes zarządu Gothaer TU S.A.

Grupa Gothaer w 2014 roku: zwiększa udział rynkowy

25 czerwca br. odbyła się w Kolonii konferencja prasowa, podczas której Zarząd koncernu zaprezentował wyniki Grupy za rok 2014. Niemiecka Grupa Gothaer, do której należy polska spółka Gothaer TU S.A., w 2014 r. rozwijała się znacznie szybciej niż cały rynek i zwiększyła swój udział rynkowy. Przypis składki brutto wzrósł o 4,9% do 4,51 mld euro (w 2013 r.: 4,30 mld euro), a zysk netto wyniósł 122 mln euro (w 2013 r.: 108 mln euro). Dla porównania, cały sektor w ubiegłym roku odnotował wzrost składki o 2,7% r/r. Grupa zawdzięcza ten rozwój segmentowi majątkowemu ze wzrostem +9,6% r/r oraz ubezpieczeniom zdrowotnym ze wzrostem +4,9% r/r. Grupie Gothaer ponownie znacząco podniosła kapitały własne, tym razem do 1,78 mld euro (w 2013 r.: 1,52 mld euro). Grupa Gothaer od wielu lat jest liderem na rynku ubezpieczeń elektrowni wiatrowych i w 2014 r. utrzymała swoją pozycję numer jeden.

– W 2014 r., mimo trudnej sytuacji rynkowej, osiągnęliśmy więcej niż założyliśmy. Zrealizowaliśmy nasze cele dotyczące wzrostu i zwiększyliśmy pozycję rynkową. W tym samym czasie wzmocniliśmy naszą bazę w postaci kapitału własnego. Również w kolejnych latach będziemy wspierać zrównoważony rozwój Grupy i będziemy utrzymywać kurs na wzrost. Główną rolę będzie odgrywała digitalizacja. Systematyczne wdrażanie strategii wielokanałowej będzie napędzać nasz wzrost. Ważną rolę będzie tutaj odgrywać nowoczesna platforma komunikacyjna oraz zorientowanie na klienta i umożliwienie mu korzystania z naszych zróżnicowanych kanałów dystrybucji . Osiągnęliśmy właśnie ważny kamień milowy integrując Astel – towarzystwo ubezpieczeń na życie w struktury życiowej spółki Gothaer  – wyjaśnia dr Karsten Eichmann, CEO Gothaer Versicherungsbank VVaG.

Gothaer Allgemeine, największa spółka majątkowa Grupy odnotowała wzrost powyżej wyników rynkowych – w 2014 r. przypis składki brutto wzrósł o 5,9% r/r, do 1,62 mld euro (w 2013 r.: 1,53 mld euro), podczas gdy rynek wzrósł o 3,2%. Wzrost składki o ok. 90 mln euro spółka osiągnęła w równym stopniu dzięki segmentowi detalicznemu jak i korporacyjnemu.

źródło: Gothaer