Grupa NN uzyskuje zgodę KE na przejęcie biznesu MetLife w Polsce i Grecji

Grupa NN ogłosiła, że uzyskała od Komisji Europejskiej zgodę na przejęcie biznesu MetLife w Polsce i Grecji. Planowane przejęcie zostało ogłoszone w dniu 5 lipca 2021 r.

Przejęcie to wzmocni czołowe pozycje Nationale-Nederlanden w obszarze ubezpieczeń na życie i emerytur w Polsce i ustanowi NN numerem jeden wśród towarzystw ubezpieczeniowych w Grecji. Oprócz uzyskanej dzisiaj zgody KE oraz w ramach zwyczajowych warunków zamknięcia transakcji, Grupa NN dąży teraz do uzyskania odrębnych zgód od polskich i greckich organów regulacyjnych. Biorąc pod uwagę krajowe procedury uzyskiwania zezwoleń, zakończenie przejęcia – odpowiednio polskich i greckich spółek MetLife, może nastąpić w różnych terminach. Przewiduje się, że obydwie transakcje zostaną zakończone w pierwszej połowie 2022 r.
Więcej informacji na temat Grupy NN można znaleźć na stronie www.nn-group.com.
ŹRÓDŁONationale-Nederlanden