Już co piąty Polak chce się ubezpieczyć na wypadek choroby nowotworowej

Jak wynika z badania zrealizowanego przez Kantar Millward Brown na zlecenie ubezpieczyciela BZ WBK-Aviva, największe obawy Polaków związane z wystąpieniem choroby nowotworowej dotyczą szeroko pojętych problemów opieki zdrowotnej oraz pozostawienia rodziny bez środków do życia. A chęć posiadania zabezpieczenia w postaci dedykowanego ubezpieczenia deklaruje już co piąty z nas.

Polacy są świadomi ryzyka zachorowania na chorobę nowotworową. 40% ocenia to prawdopodobieństwo jako wysokie – najwyżej osoby, które miały już w rodzinie przypadki zachorowań. – Wizji choroby towarzyszą głównie problemy związane z opieką zdrowotną. Jako główne obawy 3/4 z nas wymienia brak refundacji nowoczesnych lekarstw, innowacyjnych terapii oraz kolejki do lekarzy specjalistów i długi czas oczekiwania na zabiegi. Blisko połowa Polak obawia się również pozostawienia rodziny bez środków do życia, a co trzeci utraty pracy z powodu choroby – mówi Jakub Antoszewski, manager Kantar Millward Brown.

Świadomość możliwości zachorowania na raka, ale również licznych problemów jakie niesie ze sobą choroba, przekłada się na potrzebę posiadania zabezpieczenia. Zainteresowanie ubezpieczeniem na wypadek choroby nowotworowej wyraża co piąty Polak. Oznacza to, że jesteśmy już gotowi na ubezpieczanie swojego zdrowia. Dlatego też zdecydowaliśmy się na przygotowanie dedykowanego produktu – Onkopolisy – który zapewnia wsparcie w walce z chorobą – mówi Krzysztof Charchuła, prezes Zarządu BZ WBK-Aviva.

Onkopolisa obejmuje bardzo szeroką listę nowotworów zgodnie z międzynarodową klasyfikacją chorób ICD-10, są to zarówno nowotwory złośliwe, jak i nowotwory in situ. W przypadku rozpoznania nowotworu złośliwego, klienci mogą otrzymać do 100% sumy ubezpieczenia – czyli do 200 tys. zł oraz 20% sumy ubezpieczenia w przypadku nowotworu in situ. Środki finansowe osoba ubezpieczona może przeznaczyć zgodnie ze swoimi potrzebami, np. na prywatne wizyty u lekarza specjalisty, zakup leków nierefundowanych, zakup terapii uzupełniających czy leczenie za granicą.

Onkopolisa to również usługi assistance. W sytuacji diagnozy nowotworu złośliwego klient może skorzystać z drugiej krajowej opinii medycznej, pomocy psychologa, transportu medycznego, pomocy domowej po hospitalizacji, czy zabiegów rehabilitacyjnych.

W uświadamianie, jak ważne jest posiadanie ubezpieczenia na wypadek choroby nowotworowej, włączyła się Katarzyna Bujakiewicz, która od lat wspiera akcje związane z walką z rakiem. Mocno angażuje się m.in. w działania Drużyny Szpiku i jest też potencjalnym dawcą – Wiem, że problem raka może dotyczyć każdego z nas. Ważne, by żyć odpowiedzialnie i podejmować różne działania z zakresu profilaktyki onkologicznej, które mogą nas i innych zabezpieczyć. Jednym z nich jest ochrona finansowa, która w sytuacji choroby może okazać się bezcenna – komentuje Katarzyna Bujakiewicz.

Badanie zrealizowane przez Kantar Millward Brown w dniach 12 – 18 września 2016 r. metodą Cati Bus na reprezentatywnej próbie Polaków

ŹRÓDŁOBZ WBK-Aviva