Liberty rozwija ofertę ubezpieczeń dla firm

Liberty Ubezpieczenia rozwija ofertę polis majątkowych dla przedsiębiorstw. Towarzystwo wprowadziło do sprzedaży ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla firm transportowych. W ramach nowego produktu dostępne są ubezpieczenie OC przewoźnika, w tym OC zawodowe, oraz ubezpieczenie OC spedytora.

„Kontynuując rozwój oferty produktowej dedykowanej właścicielom firm, uruchomiliśmy sprzedaż ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, w tym zawodowej, oraz OC spedytora. To kolejne produkty, które adresujemy do klientów korporacyjnych. Jest to również następny krok w realizacji przyjętej strategii Liberty zakładającej dywersyfikację oferty i dalszy rozwój firmy w oparciu o szeroką gamę produktów ubezpieczeniowych” – mówi Rafał Klepuszewski, starszy kierownik ds. ubezpieczeń przedsiębiorstw w Liberty Ubezpieczenia.

Nowo wprowadzone ubezpieczenie OC przewoźnika zawodowego (pod licencję) jest skierowane do firm świadczących usługi przewozowe i obejmuje ochroną zobowiązania płatnicze lub roszczenia finansowe bezpośrednio związane z zakresem zawodowej działalności jako przewoźnika drogowego.

Kolejnym produktem jest ubezpieczenie OC przewoźnika, które obejmuje szkody polegające na utracie, ubytku lub uszkodzeniu przesyłki towarowej oraz powstałe m.in. na skutek rabunku, rozboju czy też kradzieży z włamaniem, wyrządzone przez podwykonawców oraz w ramach czynności załadunkowych i rozładunkowych. Ponadto z polisy można zrekompensować straty finansowe związane ze zwłoką w przewozie.

Nowym rozwiązaniem jest także ubezpieczenie OC spedytora przewidujące zwrot kosztów za szkody rzeczowe i finansowe wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji. Polisa skierowana jest do przedsiębiorców wykonujących usługi spedycyjne na terenie całego świata, obejmujące m.in. wysyłanie, odbiór, załadunek i wyładunek przesyłki; opracowywanie instrukcji wysyłkowych i innych dokumentów związanych z przewozem; doradztwo w zakresie warunków przewozu, wyboru środka transportu, trasy przewozu oraz czasowe magazynowanie i składowanie towarów.

Przedsiębiorcy mogą uzupełnić zakres ochrony OC także o klauzule dodatkowe, np. z tytułu ubytku ilościowego powstającego na skutek wycieku z nieszczelnej cysterny, przewozu ładunków ponadgabarytowych i ciężkich, kabotażu na terenie Niemiec i pozostałych krajów Unii Europejskiej.

Od października 2014 r. Liberty Ubezpieczenia posiada w swojej ofercie ubezpieczenie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Oprócz branży transportowej, produkty Liberty są skierowane do następujących sektorów: biuro i informatyka; sklep i sprzedaż; edukacja; zdrowie, sport i uroda; wypoczynek i gastronomia; naprawy i usługi; budownictwo; produkcja; apteki.

Oferta ubezpieczeń OC dla firm transportowych jest dostępna u agentów i brokerów.

źródło: Liberty