Nationale-Nederlanden z ochroną na wypadek niezdolności do pracy

Nationale-Nederlanden wprowadza do swojej oferty ubezpieczeń grupowych nową opcję dla klientów. „Miesięczna wypłata” ma chronić pracowników przed nagłą zmianą standardu życia, jeśli przez dłuższy okres nie będą mogli pracować na skutek choroby bądź nieszczęśliwego wypadku. Produkt powstał za sprawą konsultacji z klientami i przedstawicielami ubezpieczeniowymi, podobnie jak nowe, bardziej przystępne dla odbiorcy Ogólne Warunki tej Umowy dodatkowej.

Produkt „Miesięczna wypłata” zapewnia ubezpieczonemu regularne wypłaty na wypadek niezdolności do pracy trwającej dłużej niż pół roku. Jest to rozwiązanie, które gwarantuje tzw. finansowy bufor bezpieczeństwa dla osoby, która utraciła możliwość pobierania standardowego wynagrodzenia od swojego pracodawcy i jej podstawowym źródłem utrzymania staje się renta. Nagły spadek dochodów może spowodować trudności z utrzymaniem dotychczasowego standardu życia. Polisa „Miesięczna wypłata” ma uchronić ubezpieczonego od takiej sytuacji. Oferowana przez Nationale-Nederlanden opcja dostępna jest w standardzie w dwóch wariantach czasowych, tj. objęcie ochroną przez 6 lub 12 miesięcy.

Rozwój sprzedaży grupowych ubezpieczeń na życie dla małych i średnich przedsiębiorstw jest jednym z kluczowych projektów Nationale-Nederlanden w perspektywie najbliższych lat. Właśnie dlatego stale monitorujemy oczekiwania pracowników firm, na podstawie których uatrakcyjniamy naszą ofertę. Cieszymy się, że możemy zaoferować klientom coraz to nowsze rozwiązania – „Miesięczna wypłata” jest jednym z nich – mówi Joanna Walczuk, Product Manager w Nationale-Nederlanden.

Nowy produkt to jeden z elementów, jakie wdrożone  zostały w uproszczonych nowych Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń grupowych na życie Nationale-Nederlanden, które Towarzystwo wprowadziło do sprzedaży. Uwzględniając uwagi Klientów, brokerów, agentów oraz przedstawicieli ubezpieczeniowych, firma zdecydowała się unowocześnić Warunki w taki sposób, by stały się bardziej przyjazne dla klientów. Aktualne OWU, spisane przystępnym językiem, zawierają także szereg nowych rozwiązań, jak choćby możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego aż do 75. roku życia, czy też wypłata świadczenia za pobyt w szpitalu, uwzględniająca także dzień wypisu.

Nationale-Nederlanden jest jedną z największych firm ubezpieczeniowych na polskim rynku. Oferuje różnorodne produkty zabezpieczające przyszłość finansową ponad pół miliona klientów. Działa w Polsce od 1994 roku. Od 1998 roku w ramach grupy funkcjonuje także Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne zarządzające największym pod względem aktywów Otwartym Funduszem Emerytalnym w Polsce.

ŹRÓDŁONationale-Nederlanden