Nationale-Nederlanden oferuje ochronę dla pożyczkobiorców ING Banku Śląskiego S.A.

Klienci ING Banku Śląskiego S.A. posiadający pożyczki mogą teraz zabezpieczyć się na wypadek niespodziewanych wydarzeń. Polisy Nationale-Nederlanden zapewniają ochronę zarówno dla klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców, dzięki której możliwa jest spłata należności. Nowe produkty to kolejny element strategicznego partnerstwa Nationale-Nederlanden z ING Bankiem Śląskim.

– Chcemy dać klientom jak najszerszy wachlarz produktów i usług. Stąd po raz kolejny zaprosiliśmy do współpracy naszego partnera strategicznego Nationale-Nederlanden, które przygotowało specjalnie dla naszych klientów ubezpieczenia zapewniające ochronę spłaty pożyczki w razie nieszczęśliwych zdarzeń – mówi Katarzyna Stawecka, dyrektor banku odpowiedzialna za ubezpieczenia w ING Banku Śląskim S.A.

Ubezpieczenie powiązane z pożyczką gotówkową to produkt już znany klientom ING Banku Śląskiego S.A,, który oprócz polisy na życie zawiera teraz również ubezpieczenie majątkowe. Ochrona w ramach części związanej z ubezpieczeniem na życie obejmuje całkowitą wartość kapitału pożyczki, która została do spłaty. Składki pobierane są automatycznie wraz z ratą pożyczki. Oferta dostępna jest w dwóch pakietach. Pakiet Srebrny przygotowany jest dla osób aktywnych zawodowo. W razie czasowej niezdolności do pracy, utraty zatrudnienia lub śmierci polisa gwarantuje świadczenie, które może być przeznaczone na uregulowanie zobowiązania wobec banku. Natomiast osoby nieaktywne zawodowo mogą skorzystać z Pakietu Złotego. Są objęte ochroną w razie poważnych zachorowań, pobytu w szpitalu w skutek nieszczęśliwego wypadku oraz śmierci.

Zupełną nowością w ofercie Nationale-Nederlanden dla klientów ING Banku Śląskiego S.A. jest natomiast Bezpieczny biznes, który gwarantuje ochronę spłaty pożyczki lub linii kredytowej dla firm. Produkt ma na celu ochronę tych, którzy na co dzień muszą radzić sobie z wieloma wyzwaniami w prowadzeniu biznesu. Przedsiębiorcy w razie czasowej niezdolności do pracy albo pobytu w szpitalu otrzymują świadczenie na spłatę rat pożyczki. Czasowa niezdolność do pracy wiąże się również z bonusem na ZUS do 500 zł miesięcznie. W przypadku śmierci ubezpieczonego, najbliżsi otrzymają świadczenie w wysokości do 400 000 zł na uregulowanie zobowiązań wobec banku. Dodatkowo oferta dla przedsiębiorców zawiera również pakiet Assistance medyczne. Zapewnia on organizację oraz pokrycie kosztów takich usług jak konsultacje lekarskie, diagnostyka, pomoc pielęgniarska czy dowóz leków.

– To dla nas bardzo ważne, aby zapewniać klientom komfort i ochronę w trudnych sytuacjach życiowych. Dlatego przygotowaliśmy ofertę dla osób, które korzystają z pożyczek bankowych. Dzięki naszym produktom klienci mają możliwość zabezpieczyć spłatę zobowiązania w razie niespodziewanych zdarzeń – mówi Michał Hucał, członek zarządu Nationale-Nederlanden. – Cieszymy się, że nasz strategiczny partner zdecydował się na sprzedaż tych produktów. Oferta skonstruowana przez nas dla ING jest prosta, przejrzysta i zrozumiała. Jestem przekonany, że przyniesie ona realne korzyści dla klientów banku i będzie cieszyć się dużym zainteresowaniem – dodaje.

ŹRÓDŁONationale-Nederlanden