Oferta szyta na miarę. Nationale-Nederlanden rusza z nową odsłoną ubezpieczeń na wypadek ciężkich zachorowań i nowotworów

Nationale-Nederlanden udostępniło nową wersję ubezpieczenia na wypadek nowotworu oraz w razie poważnego zachorowania w wersji modułowej. To znaczy, że klienci mogą wybrać podstawowy lub rozszerzony zakres każdej z polis. Firma podwyższyła sumy ubezpieczenia w każdym z produktów do 1 mln złotych, rozszerzyła wiek ochrony od 16 do 70 roku życia oraz rozbudowała katalog chorób objętych ofertą. Wariant pełny „Ubezpieczenia na wypadek nowotworu” uwzględnia ponad 150 rodzajów zachorowań.

„Ubezpieczenie na wypadek nowotworu” i „Ubezpieczenie na wypadek poważnych chorób – bez nowotworów” stanowią umowy dodatkowe do polisy na życie „Ochrona Jutra”. Suma i wariant każdej z polis ustalane są niezależnie od siebie w celu dostosowania ochrony do potrzeb i możliwości każdego klienta. W przypadku skorzystania z obydwu polis łączna, maksymalna suma ubezpieczenia może wynieść aż 2 mln zł.

Z przeprowadzonych przez nas badań wynika, że klienci oczekują od ubezpieczyciela indywidualnego podejścia i chcą, aby dany produkt zapewniał im ochronę w bardzo konkretnych życiowych sytuacjach. Nasza propozycja modułów w umowach dodatkowych pozwala skomponować spersonalizowaną ofertę, która odpowiada na te potrzeby. Co ważne, rozszerzyliśmy zakres chorób objętych ubezpieczeniem. Do umowy przystąpić mogą osoby między 16 a 65 rokiem życia. Jednocześnie wydłużyliśmy wiek objęty ochroną do 70 lat, dzięki czemu możemy ją zapewnić jeszcze większej liczbie klientów – mówi Joanna Walczuk, dyrektor ds. produktów Nationale-Nederlanden.

W ramach „Ubezpieczenia na wypadek nowotworu” wybrać można dwa warianty: podstawowy, który obejmuje aż 90 typów nowotworów oraz pełny, zawierający ponad 150 rodzajów nowotworów złośliwych i łagodnych. To oferta z najszerszym zakresem na rynku – obejmuje wszystkie nowotwory wymagające leczenia, tj. operacje, chemioterapię lub radioterapię.
Według szacunków, nawet 40 proc. chorujących na nowotwór zmaga się z zespołem depresyjnym. Tymczasem dostęp do specjalistycznej pomocy jest wciąż bardzo utrudniony. Dlatego Nationale-Nederlanden wprowadziło również szerszą opiekę w zakresie „Assistance na wypadek nowotworu” . Nowy limit na usługi w tym zakresie podniesiono z 5 tys. zł. do 25 tys. zł. Pakiet obejmuje pomoc psychoonkologa dla ubezpieczonego lub jego bliskich. Co więcej, firma zorganizuje i pokryje koszty zabiegu z zakresu chirurgii plastycznej, mające na celu rekonstrukcję narządu czy usunięcie blizn. Tak, jak dotychczas, chory może skorzystać również z takich usług, jak transport medyczny, organizacja procesu rehabilitacyjnego czy wypożyczenie lub zakup sprzętu niezbędnego do rekonwalescencji.
W ramach „Ubezpieczenia na wypadek poważnych chorób – bez nowotworów” udostępniono dwa warianty. Podstawowy obejmuje 14 najbardziej powszechnych chorób, takich jak: zawał serca czy udar mózgu. Z kolei rozszerzona wersja umowy zapewnia ochronę w przypadku aż 56 poważnych zachorowań. Przy „Ubezpieczeniu na wypadek poważnych chorób – bez nowotworów” klientów nie obowiązuje okres karencji.
Zaktualizowana odsłona umów dodatkowych do ubezpieczenia na życie wpisuje się w nową kampanię Nationale-Nederlanden. Jej celem jest promowanie profilaktyki zdrowotnej, a także zwrócenie większej uwagi na finansowe zabezpieczenia siebie i najbliższych na wypadek choroby nowotworowej.
ŹRÓDŁONationale-Nederlanden