Ostateczna decyzja ws. TUZ Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych

Komisja Nadzoru Finansowego (Komisja) 16 czerwca 2023 roku wydała ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzję z 13 maja 2022 roku nakładającą na TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych („Towarzystwo”)

  • kary pieniężne w łącznej wysokości 65 800 zł

za ogółem 14 przypadków naruszenia art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych1, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowań.

Po przeanalizowaniu wniosku Towarzystwa o ponowne rozpatrzenie sprawy, Komisja potwierdziła zaistniałe naruszenie i podjęła decyzję o utrzymaniu w mocy decyzji z 13 maja 2022 roku.

______________________
1ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

ŹRÓDŁOKNF