Patrick Mahieu nowym dyrektorem generalnym polskiego oddziału AIG

Patrick Mahieu – dyrektor zarządzający AIG w Europie Środkowej i Wschodniej – został powołany na stanowisko dyrektora generalnego polskiego oddziału AIG. Funkcję obejmie 1 czerwca.

Zarząd AIG Europe Limited, uchwałą z dnia 27 kwietnia powierzył Patrickowi Mahieu stanowisko dyrektora generalnego polskiego oddziału AIG. Mahieu zastąpi w tej roli Agnieszkę Żołędziowską-Kulig.

Patrick Mahieu jest związany z AIG od 16 lat i miał okazję pracować w tym czasie na wielu europejskich rynkach. Mahieu będzie nadal pełnił funkcję dyrektora generalnego AIG w Republice Czeskiej i dyrektora zarządzającego AIG w Europie Środkowej i Wschodniej. Do jego obowiązków należy zarządzanie biznesem AIG w Europie Środkowej i Wschodniej, w: Polsce, Rosji, Turcji, Republice Czeskiej, Bułgarii, Rumunii, a także na Słowacji, Węgrzech i Ukrainie. Jego bogate doświadczenie na rynku europejskich ubezpieczeń zostanie teraz wykorzystane na rzecz rozwoju oddziału polskiego.

Wspólnie z polskim zespołem kontynuujemy wdrażanie naszej obecnej strategii AIG dla rynku polskiego. Chcemy być uniwersalnym ubezpieczycielem i konsekwentnie rozwijać naszą ofertę w ramach poszczególnych linii biznesowych. Chcemy też w dalszym ciągu pomagać klientom identyfikować narastające współcześnie trendy i zagrożenia, tak by zminimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia szkody. Do zjawisk tych należą m.in. zagrożenia środowiskowe (regulacyjne i klimatyczne), cybernetyczne, terrorystyczne (dla osób i mienia), ryzyka związane z globalizacją i międzynarodowym przepływem ludzi, firm, usług oraz inwestycji, automatyzacja procesów (wykorzystanie robotów i nowych technologii) a także koncentracja kapitału wokół strategicznych inwestycji o znaczeniu regionalnym. AIG, dzięki sieci centrów kompetencyjnych, gromadzi na całym świecie dane i know-how oraz tworzy rozwiązania, które pomagają spełnić obecne i przyszłe potrzeby klientów. Naszą ambicją w Polsce pozostaje oferowanie innowacyjnych produktów i usług, a także zacieśnienie partnerstwa z polskimi przedsiębiorstwami planującymi ekspansję zagraniczną i dalszy wzrost znaczenia polskiego oddziału firmy” – komentuje Patrick Mahieu, nowy dyrektor generalny polskiego oddziału AIG.

źródło: AIG