PGE i PZU będą wspólnie wspierać rozwój nowych technologii

PGE Polska Grupa Energetyczna i Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU podpisały List intencyjny dotyczący wsparcia dla innowacyjnych projektów. Zgodnie ze wstępnymi założeniami współpracy PGE i PZU zamierzają poszukiwać możliwości inwestowania w innowacyjne spółki oraz perspektywiczne projekty we wczesnej fazie rozwoju.

Zarówno PGE, jak i PZU, to liderzy w swoich sektorach rynku, dlatego widzą potrzebę inwestowania w ambitne projekty, które mają na celu rozwijanie nowych technologii, ale obecnie znajdują się jeszcze na wczesnym etapie rozwoju. Projekty tego typu związane są zazwyczaj z wysokim ryzykiem, którym trzeba profesjonalnie zarządzać. Jednak w przypadku sukcesu i komercjalizacji wyników prowadzonych badań, mogą dać ponadprzeciętną wartość dodaną, poprawiającą jakość i wyniki działalności operacyjnej zarówno Grup PGE i PZU, jak i sektorów, w których oba przedsiębiorstwa działają.

– PGE jest liderem rynku energetycznego i z tego powodu ciąży na nas szczególna misja pełnienia roli podmiotu stymulującego rozwój technologiczny. Jako największy gracz na tym rynku w Polsce chcemy wpierać innowacyjność i korzystać z nowych, efektywnych technologii, a tym samym zwiększać wartość spółki dla akcjonariuszy – mówi Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Podpisany 29 maja list intencyjny wynika z potrzeby wsparcia konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki, poprzez wykorzystanie posiadanych kompetencji branżowych i wieloletniego doświadczenia – PGE w zakresie energetyki i Grupy PZU w obszarze instrumentów i rynków finansowych. PZU i PGE deklarują intencję współpracy w ramach rozważanych inwestycji w innowacyjne spółki lub fundusze venture capital, prowadzone przez doświadczone firmy zarządzające.

– Udział w naszym przedsięwzięciu takich partnerów jak PGE, wzmacnia je o element silnych kompetencji branżowych. Te są nieocenione przy wyborze konkretnych projektów inwestycyjnych oraz ich późniejszym wprowadzeniu na rynek – mówi Ryszard Trepczyński, członek zarządu Grupy PZU odpowiedzialny za Pion Inwestycji.

Partnerzy chcą także dążyć do stworzenia funkcjonującego systemu współpracy środowisk naukowych z polskim światem biznesu, ze szczególnym naciskiem na zwiększanie konkurencyjności polskiego przemysłu. Projekty wsparte zostaną ponadto posiadaną przez spółki wiedzą ekspercką. PGE i PZU zamierzają w rozważanych przedsięwzięciach w optymalny sposób wykorzystać środki publiczne przeznaczone na wsparcie rozwoju technologicznego w Polsce.

Zgodnie ze strategią biznesową Grupy PGE na lata 2014-2020, innowacyjność jest elementem łączącym wszystkie strategiczne cele przedsiębiorstwa. Od roku 2015 Grupa PGE zamierza przeznaczać 1,5% zysku netto rocznie na działania w obszarze badań i rozwoju.

Strategia biznesowa Grupy zakłada również współpracę z jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz z innymi polskimi grupami energetycznymi w obszarach pozwalających na osiągnięcie efektu synergii. Dotychczas PGE podpisała m.in. list intencyjny z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
o tworzeniu narzędzi współfinansowania projektów badawczo-rozwojowych oraz list intencyjny w sprawie współpracy z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM przy innowacyjnym projekcie Power-to-gas, w ramach którego spółki zamierzają pracować nad zastosowaniem technologii magazynowania energii polegającej na przemianie energii elektrycznej na inny nośnik energii, tj. na paliwo gazowe.

Grupa PZU jest jedną z największych i najstarszych instytucji finansowych w tej części Europy. Jej aktywa to ponad 70 mld zł. Pion inwestycyjny PZU posiada szerokie kompetencje i bogate doświadczenie w dziedzinie zarządzania aktywami i przy strukturyzowaniu transakcji. Wdrażane projekty zostaną wsparte posiadaną przez spółkę wiedzą ekspercką.

źródło: PZU