Polisa OC nie tylko dla kierowcy, chroni również w codziennym życiu

Zalanie mieszkania sąsiada z niższego piętra, wybicie szyby przez dziecko czy potrącenie pieszego podczas jazdy na rowerze – z takimi sytuacjami z pewnością spotkał się każdy Polak. Wyrządzenie komuś krzywdy obliguje do jej naprawienia, a to często sporo kosztuje. Zabezpieczeniem w tego typu sytuacjach jest wykupienie polisy OC w życiu prywatnym. Obejmuje ona szkody wyrządzone osobom trzecim nie tylko przez właściciela polisy, ale i jego najbliższych – męża lub żonę, dzieci czy nawet nianię. Eksperci towarzystwa ubezpieczeniowego Gothaer wskazują, że takie ubezpieczenie bardzo często stanowi dodatek do polisy mieszkaniowej i wcale nie musi być kosztowne.

Większość Polaków kojarzy OC z ubezpieczeniem komunikacyjnym, które jest obligatoryjne dla posiadaczy pojazdów mechanicznych. Tymczasem polisa OC bardzo przydaje się w życiu codziennym. Co prawda nie uchroni przed przykrymi wypadkami, ale zminimalizuje ich skutki finansowe, często bardzo dotkliwe. Zwłaszcza, gdy wskutek naszego działania, np. zalania sąsiada, jego mieszkanie będzie musiało zostać całkowicie wyremontowane. Ułatwieniem dla ubezpieczających się jest możliwość połączenia OC w życiu prywatnym z polisą mieszkaniową, co znacząco obniża koszty wskazuje Anna Materny, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Detalicznych w Gothaer TU S.A. – Liczba ubezpieczonych, którzy decydują się na tego typu dodatek do polisy mieszkaniowej, w Gothaer wynosi ok. 70% przy stosunkowo niskich sumach gwarancyjnych – dodaje Anna Materny.

Polisa OC w życiu prywatnym gwarantuje rekompensatę finansową na pokrycie wydatków związanych z wyrządzeniem komuś szkody i w konsekwencji oznacza większy komfort codziennego życia. Umową można objąć każdego członka rodziny, pomoc domową, a nawet nianię. Warunkiem jest prowadzenie z ubezpieczonym wspólnego gospodarstwa domowego lub pomoc w codziennych czynnościach życia prywatnego.

Kiedy OC w życiu prywatnym pomoże?

Polisa zabezpiecza na wypadek wielu zdarzeń życiowych, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Przede wszystkim przydaje się w takich sytuacjach jak zalanie czyjegoś mieszkania, wyrządzenie komuś szkody przez dziecko, np. wybicie szyby, pogryzienie gościa przez naszego czworonoga lub uszkodzenia przez psa wartościowych przedmiotów. Umowa ubezpieczenia obejmuje również sytuacje potrącenia pieszego w trakcie jazdy na rowerze lub rolkach, zarysowania czyjegoś auta np. wózkiem sklepowym na parkingu supermarketu..

Na co zwrócić uwagę kupując polisę OC?

Wybierając ubezpieczenie OC w życiu prywatnym warto zwrócić uwagę na kilka kwestii. Przede wszystkim należy wybrać odpowiednią sumę gwarancyjną, czyli maksymalną wartość odszkodowania, które wypłaci ubezpieczyciel poszkodowanej osobie. Jeżeli wartość szkody będzie większa niż suma gwarancyjna, różnicę pokrywa ubezpieczony – warto więc wybrać sumę gwarancyjną, która pozwoli na pokrycie wszystkich roszczeń poszkodowanego. Po drugie, należy wybrać zakres ochrony, czyli listę zdarzeń, za które wypłacone zostanie odszkodowanie. Po trzecie, należy zapoznać się z warunkami wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. Dotyczą one na przykład sytuacji, w których sprawca był pod wpływem alkoholu. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte również szkody związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, wykonywaniem zawodu, pełnieniem służby, sprawowaniem urzędu lub funkcji w związkach i zrzeszeniach.

WSKAZÓWKA EKSPERTA

Radzi Anna Materny, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Detalicznych w Gothaer TU S.A.:

Koszt dodania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym do polisy mieszkaniowej jest relatywnie niski. Zależy przede wszystkim od zakresu ochrony ubezpieczeniowej – np. czy polisa obowiązuje na terenie Polski, Europy czy świata oraz od wysokości sumy gwarancyjnej. Składka roczna zaczyna się już od kilkunastu złotych. To niewiele, jeśli porównamy ją do wartości wyrządzonych szkód, takich jak zalane mieszkanie, rozbita szyba, pogryzione przez psa markowe buty naszej przyjaciółki lub złamana ręka przechodnia, którego potrąciliśmy w czasie jazdy rowerem. Poza zabezpieczeniem finansowym dzięki takiej polisie zaoszczędzamy sobie także niepotrzebnych zmartwień i problemów, gdy do trudnej sytuacji rzeczywiście dojdzie. W ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym mogą być również pokryte koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych w celu ustalenia okoliczności i rozmiaru szkody oraz koszty obrony sądowej.

źródło: Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.